Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Възможни са поройни наводнения заради повишена почвена влажност и интензивни валежи