Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Съвместни инициативи за Световния ден на водата

Експерт от Басейнова дирекция ще изнесе доклад на III-та Екологична конференция за студенти и ученици „Да мислим екологично за бъдещето“, организирана от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас.                  

Класирането на участниците в националния ученически конкурс за макет и електронна картичка с послание за Световния ден на водата ще бъде оповестено на 20 март на страниците на Басейнова дирекция и РИОСВ - Шумен. 

Световният ден на водата е обявен от Общото събрание на ООН през 1993 г. и се отбелязва ежегодно с инициативи по целия свят. Тема на кампанията тази година е „Вода за всички! Всеки е важен!“, която е в унисон с основния ангажимент, поет от страните в Програмата на ООН за устойчиво развитие и включва осигуряване на достъп до питейна вода и устойчиво управление на водните ресурси до 2030 г.