Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

 

С П И С Ъ К

 

 

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност

Старши експерт в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

 

Име, презиме, фамилия

  1. Даниела Иванова Събева
  2. Косара Петрова Божилова-Кишева
 

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест и интервю на 15.02.2018 г. /Четвъртък/ от 11.30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Жасмина Керанова

 

Дата: 05.02.2018 г.