Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Взети са водни проби в района на Атанасовското езеро