Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

В Световния ден на околната среда се проведе информационна среща и почистване на плажа