Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Проверен е сигнал за замърсяване водите на р. Караагач