Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Дейността на оперативното звено в МОСВ е активирано считано от 13 часа днес