Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

От днес БДЧР започва допълнителен мониторинг в района на заседналия кораб „Vera Su“