Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

 

С П И С Ъ К

 

 

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност

Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен

в Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

 

Име, презиме, фамилия

 1. Асия Руфи Алиш

 2. Бюрхан Заид Ибрям

 1. Ивалина Сашева Иванова

  2. Ирина Николаева Апостолова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест и интервю на 23.11.2018 г. /Петък/ от 10.30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Иринка Димитрова

 

Дата: 15.11.2018 г.