Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА КАРТИЧКА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЧЕРНО МОРЕ

Общи условия за участие:

  • Могат да участват деца от 7 до 14 години от цялата страна;
  • Няма ограничения  за използваните техники. Картичките трябва да са  свързани с темата “Морето – моето вдъхновение”;
  • Краен срок за изпращане: 30 ноември 2022 година.
  • Декларацията за участие в конкурса „Морето – моето вдъхновение“ тук.

Оценяване и класиране:

  • Картичките  ще бъдат оценявани и класирани от комисия, съставена от  експерти на БДЧР
  • Критерии за оценка – актуалност, оригиналност, креативност.

Награди:

  • Обявяване на резултатите и награждаване – 8 декември 2022 г.;
  • Победителите ще бъдат отличени с предметни награди и грамоти

За повече информация:

  • 0888 261 186 – Н. Тодорова – „Връзки с обществеността“, БДЧР