Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР организира онлайн приемна за граждани по въпроси за регистрацията на кладенците