Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

БДЧР организира онлайн приемна за граждани по въпроси за регистрацията на кладенците