Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Оценени са проектите в конкурса за макет и електронна картичка за Световния ден на водата

Трима автори са отличени в ученическия конкурс за електронна картичка с послание. На първо място журито класира Мария Димова от I ОУ „Христо Ботев“ - Търговище. На второ място са  класирани проектните творби на Симар Халилов и Ани Илиева от ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров" - Шумен, а на трето - Никола Михайлов от ОУ "Йордан Йовков" -Каварна.
Отличените проекти на ученици от 1-4 клас за изработване на макет на естествен воден обект са три. Първо място спечели Джанер Джеват от I ОУ „Христо Ботев“ - Търговище, на второ място бе класиран общият проект на  Мария Герчева и  Йоан Герчев от Девето ОУ "Панайот Волов" - Шумен, трето място е за Христина Христова - I ОУ „Христо Ботев“ - Търговище.
Авторите на отличените макети и електронни картички ще получат индивидуални награди. На всички участници в конкурса ще бъдат изпратени грамоти по пощата. Списъкът на победителите е публикуван на интернет страниците на РИОСВ - Шумен (https://www.riosv-shumen.eu/) и Басейнова дирекция (https://www.bsbd.org/).
Екипите на РИОСВ - Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“ благодарят на участниците в конкурса и им пожелават творческо вдъхновение и реализирани мечти!


Списък участници в конкурса за изработване на макет на естествен воден обект

Име на автора, Учебно заведение
1 място Джанер Джеват I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
2 място Мария Герчева, Йоан Герчев Девето ОУ "Панайот Волов" гр. Шумен
3 място Христина Христова I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
4 поощрителна награда Екоклуб "Да преоткрием природата" СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Смядово
5 поощрителна награда Георги Томанов; Слин Юсуф; Инек Салимова; Мелек Ерун; Умут Бедри; Галена Иванова НУ "Княз Борис I" гр. Шумен
6 Радослав Димитров I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
7 Тихомира Петкова I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
8 Баръш Хасан НУ "Княз Борис I" гр. Шумен
9 Ния Караиванова I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
10 Магдалена Андреева I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
11 Божидар Косев НУ "Христо Ботев" гр. Плевен
12 Есин Гидвсилова; Дуйгу Мехмед; Селен Нихат; Алтай Фикри; Емир Акиф; Емирджан Хюсеин НУ "Княз Борис I" гр. Шумен
13 Емир Акиф; Есин Ридванова; Умуиг Бедри; Радина Василева НУ "Княз Борис I" гр. Шумен
14 Сияна Пламенова; Аляра Кязим; Михаела Енчева; Радо Каменовски; Берхан Бакредин; Беркай Сеидахмед НУ "Княз Борис I" гр. Шумен
15 Нехал Халил, Данаил Станиславово, Мюжгян Мирославова, Ейлем Елмас, Райко Красимиров ОУ "Св. Климент Охридски" с. Пет Могили
16 Габриела Александрова I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
17 Иванина Антонова I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
18 Наталия Йорданова I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
19 Селин Ахмедова I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
20 Дуйгу Али I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
21 Айрин Ахмедов I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
22 Амелиа Тахирова I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
23 Каан Съдкчев I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
24 Мартин Дончев I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
25 Поли Георгиева I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
26 Цветана Бонева I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
27 Ная Георгиева I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
28 Елинор Нанкова  I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
29 Кристиян Георгиев I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
30 Даяна Христов I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
31 Д. Ахмедов I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
32 Никол Димова I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
33 Радослав Стефанов I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище

Списък участници в конкурса за изработване на електронна картичка с послание

Име на автора, Учебно заведение
1 място Мария Димова I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
2 място Симар Халилов ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров"-гр. Шумен
2 място Ани Илиева  ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров"-гр. Шумен
3 място Никола Михайлов  ОУ "Йордан Йовков", гр Каварна
4 поощрителна награда Преслава Георгиева  ОУ "Йордан Йовков", гр Каварна
5 поощрителна награда Елина Тодорова  ОУ "Йордан Йовков", гр Каварна
6 поощрителна награда Александра  Александрова I СУ "Свети Седмочисленици"
7 поощрителна награда Венелина Желева ПГИ гр. Шумен
8 Нина Николаева ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров"-гр. Шумен
9 Найден Петров ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров"-гр. Шумен
10 Есер Бейтиев  ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров"-гр. Шумен
11 Емел Салиева ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров"-гр. Шумен
12 Йоана Славова ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров"-гр. Шумен
13 Ивелина Илиева  ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров"-гр. Шумен
14 Николай Николаев СУ "Панайот Волов" - гр. Каспичан
15 Диляна Тонева  ОУ "Йордан Йовков", гр Каварна
16 Иван Ениславов  ОУ "Йордан Йовков", гр Каварна
17 Йоана Кръстева  ОУ "Йордан Йовков", гр Каварна
18 Вивиан Стоянова I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
19 Владимир Петков I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
20 Елеонора Стефанова I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
21 Елена Маринова I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
22 Исмаил Исмаилов  ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров"-гр. Шумен
23 Ясмин Себаединова ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров"-гр. Шумен
24 Севги Шабанова  ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров"-гр. Шумен
25 Теодор Желев  СУ "Сава Доброплодни" Шумен
26 Несрин Мурадова ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров"-гр. Шумен
27 Анатолия Ангелова ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров"-гр. Шумен
28 Ренета Димова ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров"-гр. Шумен
29 Филиз Халил ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров"-гр. Шумен
30 Десислава Асенова ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров"-гр. Шумен
31 Габриела Григорова ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров"-гр. Шумен
32 Катерина Чехларова I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
33 Дарина Георгиева ПМГ "Академик Петканчин" гр. Хасково
34 Стела Желева ПГИ "Д-р Иван Богоров" гр. Варна
35 Елена Йорданова I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище