Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Незаконни водовземни съоръжения са открити на яз. Тича