Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Проверен е сигнал за заустване на отпадъчни води в землището на село Сушина