Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Експерти от РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха сигнал за оцветяване на река Поройна

Сигнал от граждани за оцветяване на водите на р. Поройна до бензиностанция Шел в оранжево-червен цвят провериха експерти от РИОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория към ИАОС, незабавно след подаването му. При огледа на реката при моста на пл. "Оборище", моста при НОИ и моста при бензиностанция Шел на Кооперативния пазар не беше констатирано видимо замърсяване. В района на Кашкаваления цех в града беше установено бледо оцветяване в оранжево – червен цвят.

При проверката бяха взети две водни проби от повърхностните води на реката, които ще бъдат анализирани в акредитирана Регионална лаборатория - Шумен.
След получаване на резултатите ще бъде извършен анализ на възможен източник на замърсяването, който към момента не е установен.
05.02.2020 г.