Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР проведе обучения за действия при наводнения съгласно изискванията на Плана за управление на риска от наводнения