Басейнова дирекция и РИОСВ – Шумен организират конкурс за най-добра екологична инициатива

Жури от експерти на РИОСВ - Шумен и БДЧР ще оценява екоакции, свързани с почистване, озеленяване, зацветяване и засаждане, рециклиране и разделно събиране на отпадъци, провеждане на беседи и издаване и публикуване на печатни издания на екологична тема (вестник, брошура, книга и др.). Желателно е проектът да е свързан с учебния процес в училището или детската градина.

Желаещите да участват в конкурса могат да подават своите проекти от 15 април до 17 май 2019 г.  на електронна поща на РИОСВ - Шумен pr@riosv-shumen.eu или БДЧР bdvarna@bsbd.org. Проектите трябва да съдържат кратко описание за реализираната инициатива, придружено от снимков материал, информация за образователната структура и лице за контакти (имена, телефон за контакти, длъжност).

Класирането ще бъде оповестено на 22 май 2019 г. на сайта на РИОСВ - Шумен и БДЧР. Всички участници в конкурса ще получат грамоти, а първите трима в своите категория - предметни награди. Награждаването ще се проведе в Световния ден на околната среда - 5 юни, в Информационния център на РИОСВ - Шумен.