Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Съвместна проверка по сигнал за замърсяване на водите на Пристанище Балчик