Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Със съвместни инициативи Басейнова дирекция и РИОСВ във Варна отбелязаха Световния ден на Земята