Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

В резултат на валежи ще има повишения на речните нива