Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Повторна проверка ще бъде извършена по сигнал за мъртва риба във водоем край Поморие