Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

- Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

- План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.
- План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

- Актуално състояние на водите - тук

- Проверки чрез облитане с дрон - тук.

- График и работна програма за актуализиране на Плана за управление на речните басейни за 2022-2027 – тук.
- График и работна програма за актуализиране на Плана за управление на риска от наводнения за 2022-2027 – тук.

Конкурс за държавен служител

06.11.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“
за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

... За повече информация

БДЧР и РИОСВ-Бургас проверяват сигнал за мъртва риба във водоема край Поморие

След извършената повторна проверка на водоема край Поморие във връзка със сигнал за мъртва риба експертите на РИОСВ-Бургас и Басейновата дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) откриха в тръстиката по брега, в най-северната точка на водоема, екземпляри от мъртва риба. Рибата е от един вид и размер. Обходен е участък от 50 м, в който не бяха констатирани разливи на нефтопродукти и замърсяване на водата от брегови източници. На кмета на община Поморие е дадено предписание до утре – 6 ноември, вторник, да извърши почистване на брега от мъртвата риба. Извършено е повторно пробонабиране от повърхностни  води. И при двете проби от контролираните показатели на място са отчетени: pH – 8.10 (при стойност 8.12 на 01.11.2018 г.), при норма между 6.50 и 8.70; температура на водата – 15.6°С (при стойност 16.8°С на 01.11.2018 г.), в норма; съдържание на разтворен кислород на повърхността – 0.36 мг/л (при стойност 0.79 мг/л на 01.11.2018 г.), при норма от 6.00 мг/л. Взетата днес водна проба ще бъде изследвана и по показателите за електропроводимост, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот и ортофосфати като фосфор. Резултатите по тези показатели се очакват след приключване на анализите. 5 ноември 2018

Повторна проверка ще бъде извършена по сигнал за мъртва риба във водоем край Поморие

Експерти на РИОСВ-Бургас и Басейновата дирекция „Черноморски район“ ще извършат днес повторна съвместна проверка във връзка със сигнал за мъртва риба във водоем край Поморие. На 1 ноември след сигнал на тел. 112 е направен оглед на водоема – при тази проверка водата е със зеленикав цвят и с гниеща миризма. Не са открити екземпляри от мъртва риба, не са установени мазни петна от разливи на нефтопродукти, както по брега, така и по крайбрежието на водоема. Взетата водна проба ще бъде изследвана по показатели активна реакция (pH), pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, ортофосфати като фосфор. Резултатите се очакват след приключване на анализите. 5 ноември 2018

Конкурс за държавен служител

02.11.2018 г.
СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ офис Бургас в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Отбелязахме Международния ден на Черно море

Басейнова дирекция „Черноморски район“  и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас отбелязаха Международния ден на Черно море с разнообразни  инициативи. На 30 октомври,  малчугани от  Детска градина „Малкият принц” и  експерти от Басейновата дирекция почистиха Офицерския плаж във Варна. Същият ден в залата на Народно читалище „Хр. Ботев – 1937“ в  Бургас, регионалната екоинспекция награди победителите в третия национален конкурс „Моята невероятна лятна ваканция“. Отличени бяха 18 рисунки с екологична насоченост.  Възпитаници на ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ в  Свети Влас участваха във викторина  за Черно море .  Ученици от V, VI и VII клас,  които се представиха отлично получиха грамоти и предметни награди, осигурени от екоинспекцията. В  Културния център „Морско казино“ в Бургас днес бяха наградени изявилите се в Националния ученически конкурс „Морето не е за една ваканция”.  320 рисунки, 17 компютърни рисунки и 135 фотографии, на млади творци от цялата страна, си оспорваха място в тазгодишното издание на конкурса.  Гости на събитието бяха проф. Севдалина Турманова, заместник областен управител, Руска Бояджиева, заместник- кмет на Бургас и Десислава Консулова , директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“. Те връчиха заслужените награди на участниците. Днес в детска градина „Звездица-Зорница“ в Бургас  малчуганите  от група   „Моряче“се насладиха на куклен  спектакъл за рибката и морето, а децата от група „Слънце“ пяха и танцуваха за морето. 31 октомври 2018

Провеждане на заседание на Басейнов съвет в Деня на Черно море

На 31 октомври – Международния ден на Черно море, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) ще проведе 30-то си заседание на Басейновия съвет. На заседанието ще бъде представено изпълнението на програмата от мерки на Плана за управление на речните басейни в Черноморския басейнов район, Плана за управление на риска от наводнения 2016-2021 г., мерките за постигане целите на Морската стратегия и резултати от контролната дейност на обекти потенциални замърсители на Черно море през летния туристически сезон. Заседанието ще започне в 10.30  ч. в Заседателната зала на дирекцията на ул. „Александър Дякович“ 33 във Варна. 31 октомври 2018

... За повече информация

страница 13 от 187

<<< по-нови    8 9 10 11 12 13 14 15 16    По-стари >>>