Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

- Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

- План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.
- План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

- Актуално състояние на водите - тук

- Проверки чрез облитане с дрон - тук.

- График и работна програма за актуализиране на Плана за управление на речните басейни за 2022-2027 – тук.
- График и работна програма за актуализиране на Плана за управление на риска от наводнения за 2022-2027 – тук.

Конкурс за държавен служител

02.11.2018 г.
СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ офис Бургас в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Отбелязахме Международния ден на Черно море

Басейнова дирекция „Черноморски район“  и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас отбелязаха Международния ден на Черно море с разнообразни  инициативи. На 30 октомври,  малчугани от  Детска градина „Малкият принц” и  експерти от Басейновата дирекция почистиха Офицерския плаж във Варна. Същият ден в залата на Народно читалище „Хр. Ботев – 1937“ в  Бургас, регионалната екоинспекция награди победителите в третия национален конкурс „Моята невероятна лятна ваканция“. Отличени бяха 18 рисунки с екологична насоченост.  Възпитаници на ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ в  Свети Влас участваха във викторина  за Черно море .  Ученици от V, VI и VII клас,  които се представиха отлично получиха грамоти и предметни награди, осигурени от екоинспекцията. В  Културния център „Морско казино“ в Бургас днес бяха наградени изявилите се в Националния ученически конкурс „Морето не е за една ваканция”.  320 рисунки, 17 компютърни рисунки и 135 фотографии, на млади творци от цялата страна, си оспорваха място в тазгодишното издание на конкурса.  Гости на събитието бяха проф. Севдалина Турманова, заместник областен управител, Руска Бояджиева, заместник- кмет на Бургас и Десислава Консулова , директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“. Те връчиха заслужените награди на участниците. Днес в детска градина „Звездица-Зорница“ в Бургас  малчуганите  от група   „Моряче“се насладиха на куклен  спектакъл за рибката и морето, а децата от група „Слънце“ пяха и танцуваха за морето. 31 октомври 2018

Провеждане на заседание на Басейнов съвет в Деня на Черно море

На 31 октомври – Международния ден на Черно море, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) ще проведе 30-то си заседание на Басейновия съвет. На заседанието ще бъде представено изпълнението на програмата от мерки на Плана за управление на речните басейни в Черноморския басейнов район, Плана за управление на риска от наводнения 2016-2021 г., мерките за постигане целите на Морската стратегия и резултати от контролната дейност на обекти потенциални замърсители на Черно море през летния туристически сезон. Заседанието ще започне в 10.30  ч. в Заседателната зала на дирекцията на ул. „Александър Дякович“ 33 във Варна. 31 октомври 2018

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

ОБЯВЛЕНИЕ: БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. ШУМЕН
за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

СПИСЪК на  недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Разрешителни“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Разрешителни“, Дирекция „Планове и разрешителни“  в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

страница 12 от 186

<<< по-нови    7 8 9 10 11 12 13 14 15    По-стари >>>