Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Националeн ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2017/2018 г.

През месец май приключи Националният ученически конкурс „Посланици на здравето”. В реализирането на дейностите се включиха общо над 5 500 ученици, заедно с техните учители и родители от цялата страна, като проектите бяха насочени за превенция на рисковите за здравето фактори. Конкурсът е по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България. 30.05.2018

... За повече информация

Европейски ден на морето

Обявяването на Европейския ден на морето през 2007 г е сред ключовите инициативи на Интегрираната морска политика на ЕС.  Той има за цел да повиши осведомеността на обществото за значението на морето и морската индустрия и насърчаване изграждането на европейска морска идентичност. 29.05.2018

... За повече информация

Почистване на брега и водите на Черно море

На 30 май 2018 г. WASTE FREE OCEANS FOUNDATION организира почистване на брега и водите на Черно море в гр. Бургас. Поканени са да се включат всички участници на конференцията, организирана по повод честването на Европейския морски ден. Басейнова дирекция „Черноморски район“ подкрепя инициативата на WFO и проявената от тях ангажираност по въпросите, касаещи опазването на морската околна среда и действия по превенция и отстраняване на морски отпадъци. 29.05.2018

2,3 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в сектор „Води“ по ОПОС 2014-2020 г.

В сектор „Води” е насочен най-големият ресурс по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. в размер на 2,3 млрд. лв. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов на форум „Новите инвестиции във ВиК инфраструктурата“, който беше открит от вицепремиера Томислав Дончев, министъра на регионалното развитите и благоустройството Николай Нанков и кмета на София Йорданка Фандъкова. 22.05.2018

... За повече информация

Басейнова дирекция провери сигнал за мъртва риба в Белославско езеро

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория при Изпълнителната агенция по околна среда във Варна провериха на място сигнал за мъртва риба в Белославско езеро. При огледа на езерото бяха открити единични екземпляри от мъртва кая. Водата в езерото е с кафеникаво-червен цвят. Не са установени брегови източници на замърсяване, както и наличие на мазни петна в акваторията от разлив на нефтопродукти. Взети са две водни проби в района на Ферибота пред гр. Белослав на приблизително 500 м. от двете страни на канала. От контролираните показатели на място на брега на гр. Белослав са отчетени: pH – 7.52, температура на водата – 22,9°С, съдържание на разтворен кислород - 6,8 мг/л.  Показателите на водната проба от отсрещния бряг са: pH – 7.48, температура на водата – 22,1°С и съдържание на разтворен кислород 4,01 мг/л, при норма от 6.00 мг/л. Резултатите по останалите показатели се очакват след приключване на анализите. Сигнали за състоянието на водите могат да се подават до Басейнова дирекция на зелен телефон 0886 406 816. 22.05.2018

Европейски ден на мрежата Натура 2000

На 21 май т.г., за втора поредна година се отбелязва Европейския ден на мрежата Натура 2000. България, като държава-членка на Европейския съюз ще се включи в отбелязването му с инициативи на Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието, храните и горите. На 22 и 23 май, в гр. София ще бъдат проведени информационен ден за мрежата Натура 2000 в МОСВ и специален фермерски пазар посветен на Натура 2000 в МЗХГ. 21.05.2018

... За повече информация

страница 9 от 169

<<< по-нови    4 5 6 7 8 9 10 11 12    По-стари >>>