Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Интензивни валежи може да повишат нивата на реките

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните повишения на водните нива са до +4 см. Водните количества в реките от басейна са под праговете за средни води. Днес речните нива във водосборите на Южночерноморските реки ще се повишават значително. От следобедните часове ще започнат значителни повишения и във водосборите на Северночерноморските реки. Най-значителни ще са повишенията във водосборите на реките: р. Батовска, р. Провадийска река, р. Русокастренска, р. Средецка, р. Факийска река, р. Изворска, р. Маринка, р. Отманли, р. Ропотамо, р. Дяволска, р. Караагач, р. Велека, р. Силистар, р. Резовска, където са възможни и локални разливи. От 02.10 ще започне процес на понижение на речните нива в целия басейн, като в резултат на оттичане са възможни повишения в долните течения на основните реки. Според Европейската система за предупреждение от наводнения, в резултат на валежи, вечерта на 01.10 и през нощта на 01 срещу 02.10 ще има значителни повишения на речните нива в района на Бургас и Варна. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения: в сутрешните и обедни часове на 01.10.2018 г. във водосборите на р. Камчия (горното течение на р. Луда Камчия; в обедните и следобедни часове на 01.10.2018 г. във водосборите на р. Фандъклийска, р. Панаир дере, р. Двойница (в долното течение), р. Вая и р. Дращела; във вечерните часове на 01.10.2018 г. и през нощта на 01 срещу 02.10.2018 г. във водосборите на р. Батова и Добруджанските реки. 01 октомври 2018

В резултат на валежи ще има повишения на речните нива

Черноморски басейн: По-значителни повишения на речните нива и опасност за възникване на поройни наводнения, вследствие на интензивни валежи, са възможни през нощта на 30 септември  срещу 1 октомври, както и в сутрешните часове на 1 октомври  в Южночерноморските реки (южно от Бургас). Според Европейската система за предупреждение от наводнения, в резултат на интензивни валежи през нощта срещу 1 октомври  ще има значителни повишения на речните нива и вероятност за наводнения в района на  Бургас и във водосбора на р. Камчия. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения на 30 септември във вечерните часове и през нощта срещу 1 октомври във водосбора на р. Резовска. 30 септември 2018

Конкурс за държавен служител

27.09.2018 г.
СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Началник отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

27.09.2018 г.
СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

27.09.2018 г.
СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в  конкурс за длъжност Началник отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

27.09.2018 г.
ОБЯВЛЕНИЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН, ВОДАЧ НА МПС по заместване.

... За повече информация

страница 8 от 180

<<< по-нови    3 4 5 6 7 8 9 10 11    По-стари >>>