Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

БДЧР - ВАРНА


Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Министерството на околната среда и водите обявяват обществени обсъждания на актуализираните програми за мониторинг, изготвени съгласно чл. 11 от Рамкова директива за морска стратегия - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на национален доклад на България за Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8, чл. 9 и чл. 10 (2012-2017) – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения - тук.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува проект на Картите на заплахата и на риска от наводнения - тук.

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

БДЧР, ИО-БАН Варна и РИОСВ Варна се обединяват в името на кампанията „Да изчистим България заедно“

iniciativaНа 17.09.2022 г. Басейнова дирекция „Черноморски район“, Института по океанология към БАН във Варна и Регионалната инспекция по околна среда се присъединяват към Националната кампания „Да изчистим България заедно“.

... За повече информация

БДЧР, РИОСВ-Варна и „ВиК-Варна“ ООД провериха сигнал за изхвърлени медицински отпадъци на Офицерски плаж- гр. Варна

На 17 август около 19:00 ч. в РИОСВ- Варна по Зелен телефон постъпи сигнал за голямо количество бинтове и марли по плажната ивица и във водата на Офицерски плаж- гр. Варна. Извършена е съвместна проверка от РИОСВ-Варна, БДЧР и „ВиК Варна“ ООД по протежението на коригирано дере „Шокъров канал“, както и в района на вливането му Черно море.

19.08.2022 г

... За повече информация

Басейнова дирекция – Варна провери сигнал за мазутно петно във Варненското езеро

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка по сигнал за мазутно петно в южната част на Варненско езеро, преди с. Константиново, общ. Варна.
При извършен оглед в района на рибарското пристанище е констатирано, че по цялото протежение на бреговата ивица, на около 50-100 метра по пясъка и във водата, има силна опалесценция, усеща се силна задушлива миризма от нефтопродукти. На места е установена концентрация на утайки от фини тъмнокафяви частици, а по бреговата ивица – черна пяна с ширина 50 сантиметра
При проверката не е открит брегови източник на замърсяване, поради което се предполага, че най-вероятно става въпрос за замърсяване от плавателен съд. Взети са две водни проби от водите на езерото, които ще бъдат изследвани по физикохимични показатели. Резултатите ще са готови през следващата седмица.
Уведомена е Изпълнителна агенция „Морска администрация“, която съгласно правомощията си, упражнява държавен екологичен контрол на корабоплаването за предотвратяване замърсяването на околната среда от кораби.
Басейнова дирекция – Варна ще продължат действията по случая съгласно правомощията си.

13.08.2022 г.

Експерти на Басейнова дирекция, Регионалната екоинспекция и Регионалната лаборатория - Варна отново провериха Варненско езеро след сигнал за наличие на розово петно

 

На 23.07.2022 г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ - Варна и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда - Варна отново провериха Варненско езеро след сигнал за наличие на розово петно. Проверката е извършена в участък от крайбрежието на езерото, в района на ресторант „Тримата мускетари“, землище на с. Константиново. 

сигналsignal

... За повече информация

Проверен е сигнал за замърсяване на Варненското езеро

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда - Варна извършиха незабавна проверка по сигнал за мазно петно във водите на Варненско езеро, в района на ресторант „Тримата мускетари“.

14.07.2022 г.

... За повече информация

Басейнова дирекция „Черноморски район” и РИО Шумен обявяват победителите в традиционния конкурс „Мисли зелено – пази природата“

Тридесет и осем мултимедийни проекта участваха в традиционния конкурс „Мисли зелено-пази природата“. В него се включиха групи от ученици и деца от школи и екологични кръжоци, които представиха свои еко инициативи, осъществени  през изминалата учебна година.

... За повече информация

страница 7 от 219

<<< по-нови    2 3 4 5 6 7 8 9 10    По-стари >>>