Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Значителни повишения на речните нива в резултат на валежи през следващите три дни

За 26 юни 2018 г. НИМХ-БАН обявява предупреждение от втора степен за опасно време (оранжев код) в 9 (девет) области от Югоизточна и Централна България. В 15 (петнадесет) области е в сила първа степен на предупреждение (жълт код). Очакват се интензивни валежи и гръмотевични бури, главно в следобедните часове, вечерта и през нощта срещу сряда.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ. Черноморски басейн: речните нива са се повишили незначително или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -2 см до +2 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води. Днес и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В периода от следобедните часове на 26 до 29 юни, в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн, най-значителни ще бъдат повишенията вечерта на 26 юни във водосборите на Южночерноморските реки; през нощта на 26 срещу 27 и през деня на 28 юни във водосборите на Северночерноморските реки.В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове на 26.06 и през нощта срещу 27.06.2018 г. в горните части от водосбор на р. Камчия и във водосборите на южночерноморските реки.

В Берлин се проведе среща за климата на високо равнище

В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС делегация, ръководена от зам.-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова, участва в Петерсбергския диалог за климата. Срещата се проведе от 17 до 19 юни в Берлин и в нея участваха министри от 35 държави.20.06.2018

... За повече информация

Среща на Генералните директори по околна среда на ЕС се проведе в София

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова откри Неформалната среща на Генералните директори по околна среда на държавите-членки на Европейския съюз. Форумът се провежда на 14 юни в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. На срещата присъстваха и представители на Европейската комисия и на Европейската агенция по околна среда.14.06.2018

... За повече информация

Директори по водите от ЕС обсъждат в София опазването на морската околна среда

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова откри неформалната среща на морските директори на страните членки на ЕС. Форумът се провежда на 11 и 12 юни  в рамките на първото Българско председателство на Съвета на ЕС.  В срещата участват  представителите на  ГД „Околна среда“ на ЕК,  Европейската агенция за околна среда, морски и водни директори на страните членки, представители на четирите регионални морски конвенции и на страните от Европейското икономическо пространство. 11.06.2018

... За повече информация

Готови са резултатите от водните проби от Белославско езеро

Готови са резултатите от водните проби взети в района на Ферибота пред гр. Белослав на приблизително 500 м. от двете страни на канала, по сигнал  от 22.05.2018 г. за мъртва риба в Белославско езеро. Предвид резултатите от извършените анализи, както и съпътстващата информация от проверката на място за наличие на цъфтеж на водорасли от двете страни на Белославско езеро считаме, че причина за измирането на рибата е ниското съдържание на кислород (вероятно още по-ниско в придънния слой) в пункта от страната на гр. Белослав и високото съдържание на амониеви йони, които при определени условия, оказват токсично въздействие върху рибите. 08.06.2018 г.

Конкурс за държавен служител

07.06.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“
за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

страница 7 от 169

<<< по-нови    2 3 4 5 6 7 8 9 10    По-стари >>>