Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

БДЧР - ВАРНА


Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Министерството на околната среда и водите обявяват обществени обсъждания на актуализираните програми за мониторинг, изготвени съгласно чл. 11 от Рамкова директива за морска стратегия - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на национален доклад на България за Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8, чл. 9 и чл. 10 (2012-2017) – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения - тук.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува проект на Картите на заплахата и на риска от наводнения - тук.

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Басейнова Дирекция и РИОСВ – Варна проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността

    mobilnost 

Басейнова Дирекция „Черноморски район” и РИОСВ – Варна отбелязаха със съвместни инициативи Европейската седмица на мобилността – 16-22 септември, която тази година се провежда под мотото „По-добри връзки“. Темата е избрана, за да отрази желанието на хората от цяла Европа отново да осъществят връзка помежду си след месеци на изолация, забрани и ограничения. Хората могат да осъществяват връзка при среща на площада в градска среда и да останат свързани помежду си чрез обществения транспорт.

... За повече информация

Проверки за осигуряване на проводимост на речни легла

Във връзка с очакваните есенни валежи за предотвратяване на локални поройни наводнения, които биха довели до аварийни ситуации, в резултат на скъсани диги или нарушена цялост на укрепителни съоръжения и на участъци с установена нарушена проводимост, БДЧР предприе следните мерки:

Планирани са дейности по изпълнение на заповед на директора на Басейнова Дирекция „Черноморски район“, за извършване на проверки на място на дадени предписания от страна на БДЧР за поддържане на проводимостта на речните легла, чиито срокове са изтекли.

  В момента се извършват проверки с междуведомствени комисии на Областните управители за осигуряване на проводимостта на речните легла, преминаващи извън регулационните граници на населените места. Издават се нови предписания за установени проблемни участъци по тях в териториалния обхват на БДЧР или се предприемат административно-наказателни действия при установяване на стари неизпълнени предписания.

Всички участъци с нарушена проводимост, с издадени предписания, се планират за извършване на проверки на място от експерти на БДЧР с цел предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, които могат да бъдат нанесени от природните наводнения.

26.09.2022 г.

БДЧР провери сигнали за умряла риба в язовир Мандра

21.09.2022 г.

 Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ - Бургас и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда - Бургас днес извършиха  проверка във връзка с публикации в електронни медии за  умряла риба в язовир „Мандра“.

... За повече информация

БДЧР и РИОСВ-Варна извършиха проверка по сигнал за замърсяване на Южен плаж- гр. Варна

19.09.2022 г.

На 18 септември около 18.00 ч. в Басейнова дирекция „Черноморски район“ постъпи сигнал, касаещ замърсяване с хигиенни материали- мокри кърпички в района на Южен плаж, гр. Варна. Извършена е незабавна съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Варна, БДЧР и Регионална лаборатория- Варна към ИАОС, в района от вълнолома, посока север- до плаж „Варна-север”.

... За повече информация

Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров се включи в кампанията “Да изчистим България заедно”

Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров, заедно с 60 души от Регионална инспекция по околна среда и води- Варна, Басейнова дирекция “Черноморски район” и Института по океанология към БАН се включиха днес в кампанията “Да изчистим България заедно”. Представителите на институциите почистиха около 30 дка от плажната ивица на плажове “Камчия- Север” на територията на община Аврен. Събраните отпадъци са предимно от битов характер-пластмасови бутилки, цигарени кутии, фасове и др. Доброволците събраха общо 25 чувала с отпадъци.

minis2

minis3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17.09.2022 г.

Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров извърши проверка на р. Камчия

Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров днес извърши проверка в територията на р. Камчия и защитена местност “Лонгоза”, общ. Аврен.
Зам.-министърът провери проводимостта на коритото на реката съвместно с ръководителите и експерти на регионалната инспекция по околна среда и води и Басейнова дирекция “Черноморски район”.
Местността е бивша буферна зона на резерват “Камчия”. По време на проверката е установено, че коритото на р. Камчия е с нормална проводимост. Не са констатирани нарушения на режимите в защитената местност.
mini
17.09.2022 г.

страница 6 от 219

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>