Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Очакват се значителни повишения на речните нива след валежите

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се повишили. Регистрираните повишения са от - 21 см до + 18 см. Водните количества на реките са около и над праговете за  високи води. Днес и през следващите два дни, в резултат на валежи ще има значителни повишения на речните нива в целия басейн. Най-значителни ще бъдат повишенията на 28 юни следобед във водосбора на Добруджанските реки, реките Батова и Русокастренска, както и на 30 юни в следобедните часове в горното течение на р. Луда Камчия (в притока ѝ Голяма река) и във водосбора на р. Двойница. На 29, 30 юни и 1 юли речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения все още ще има в долните течения на основните реки. 28.06.2018Конкурс за държавен служител

28.06.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю.

... За повече информация

Речните нива ще се повишават и през следващите три дни

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие-Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се повишили. Регистрираните повишения са до +44 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води. В периода до 30.06. в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн. Най-значителни ще бъдат повишенията: на 27.06. във водосборите на Добруджанските реки и в реките южно от р. Камчия; сутринта на 28.06. във водосборите на Добруджанските реки и водосборите на р. Батова, р. Провадийска и р. Камчия, а в следобедните часове във водосборите на Севернобургаските реки, Мандренските реки, Южнобургаските реки, р. Велека и р. Резовска; на 29.06. в следобедните часове във водосборите на южночерноморските реки (р. Ропотамо, р. Дяволска, р. Узунджийска, р. Велека). Сутринта на 30.06. ще започне процес на понижение на речните нива, като в резултата на валежи отново краткотрайни повишения са възможни в следобедните часове на 30.06. и преди обед на 01.07. От следобедните часове на 01.07. водните нива в басейна ще се понижават, като в резултата на оттичане повишения все още ще има в долните течения на основните реки. 27.06.2018
В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

Черноморски басейн: Днес от обедните часове до 29 юни в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн. Най-значителни ще бъдат повишенията през вечерта на 26 и през нощта срещу 27 юни във водосборите на р. Камчия, Севернобургаските реки, Мандренските реки, Южнобургаските реки, р. Велека и р. Резовска; на 28 юни във водосборите на Черноморските Добруджански реки, р. Провадийска, р. Камчия, р. Айтоска, р. Чукарска и р. Русокастренска. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в следобедните часове на 26 юни -във водосборите на реките Велека и Резовска; във вечерните часове на 26 юни и  нощта срещу 27 юни – в средното течение на р. Провадийска, в средното течение на р. Камчия, средното течение на р. Луда Камчия (между яз. Камчия и яз. Цонево), във водосборите на р. Хаджи дере, р. Ахелой, р. Айтоска, р. Русокастренска, и долните течения на р. Средецка, р. Ропотамо, р. Дяволска и р. Караагач.26.06.2018

... За повече информация

България ще получи подкрепа от Световната банка в управлението на реките

Световната банка ще предостави аналитични услуги, подпомагащи подготовката и изпълнението на плановете за управление на речните басейни и на риска от наводнения в България. Договор за предоставяне на аналитично-консултантски услуги срещу заплащане беше подписан днес от министъра на околната среда и водите Нено Димов и Тони Томпсън, постоянен представител на Световната банка (СБ) за България, Чехия и Словакия. 26.06.2018

... За повече информация

Министър Димов ръководи последния за Българското председателство Съвет по околна среда

Проведе се последното заседание на Съвета по околна среда в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Дневният ред включваше теми от изключителна важност за опазването на околната среда и здравето на европейските граждани, а именно кръговата икономика и рециклирането на пластмасови продукти, качеството на питейните води и емисионните стандарти за леките и лекотоварни моторни превозни средства. 26.06.2018

... За повече информация

страница 6 от 169

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>