Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Конкурс за държавен служител

13.07.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю.

... За повече информация

Нено Димов събра предшествениците си на министерския пост по случай успешното европредседателство в сферата на околната среда

Министърът на околната среда и водите Нено Димов събра днес предшествениците си на министерския пост, за да ги информира за постигнатото по време на Българското председателство на Съвета на ЕС и да им благодари за приноса. „Поканих ви, защото исках да се обърна с благодарност и признание към всички, които сме ръководили това министерство, откакто то съществува. Председателството, което завърши, затвори един цикъл, започнал през 1990 г. Тогава още си мечтаехме, че някъде, някога в бъдещето, ще има европейска перспектива за България и всички ние през годините дадохме своите усилия за това“, каза министър Димов пред колегите си. 06.07.2018 г.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

06.07.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. ШУМЕН за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Министър Димов представи законодателни промени за намаляване на административната тежест

Министърът на околната среда и водите Нено Димов представи днес пред депутатите от парламентарната Комисия по околната среда и водите Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда и предложените във връзка с това изменения в Закона за водите, с които се цели облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса. 05.07.2018

... За повече информация

Възможни са поройни наводнения заради повишена почвена влажност и интензивни валежи

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните понижения в басейна са до - 6 см. Водните количества на реките са около и над праговете за  средни води. Повишения днес ще има във водосборите на Северночерноморските реки (Добруджанските реки, Батова, Провадийска река и Камчия) в резултат на валежи. На 4 юли речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. В резултат на валежи през деня на 5 юли повишения на водните нива ще има в реките от целия басейн, по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на Провадийска река, Камчия и в планинските части от водосборите на Севернобургаските реки,  Русокастренска и Средецка. На 6 юли речните нива в басейна ще се понижават. 03.07.2018

Водните нива в повечето речни басейни се понижават

Анализът хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) и според информация на Басейновите дирекции към МОСВ. Черноморски басейн-През последното денонощие речните нива в басейна са се понижавали с до  -8 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за  високи води.Днес (30.06) в резултат на валежи във вечерните часове ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Провадийска и р. Камчия. На 01,02 и 03.07 речните нива в целия басейн ще се понижават или ще са без съществени изменения, като на 01.07 повишения ще има в долните течения на р. Провадийска и р. Камчия, в резултат на оттичане. В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения вечерта на 30.06.2018 г. и през нощта на 30.06.2018 г. срещу 01.07.2018 г. – в горното течение на р. Камчия над яз. Тича. 30.06.2018
страница 5 от 169

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>