Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Проверен е сигнал за замърсяване на река Екренска

След сигнал за изтичане на непречистени отпадъчни води в коритото на река Екренска е извършен съвместен обход на представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ – Варна, Община Балчик и кмета на с. Кранево. Реката пресича с. Кранево, общ. Балчик и нерегламентираното заустване в нея е предпоставка за замърсяване на водите на река Батова и на зоната за къпане в Черно море. 26.04.2018

... За повече информация

Със съвместни инициативи Басейнова дирекция и РИОСВ във Варна отбелязаха Световния ден на Земята

Децата от ДГ „Малкият принц” във Варна посадиха цветна леха и рисуваха във вътрешния двор на Басейнова дирекция. В ОУ „Христо Ботев“ учениците участваха в открит урок „Ние сред природата и природата сред нас“. Те научиха интересни факти за пластмасите и важността от полагането на усилия за ограничаване на замърсяването с пластмаси. Кампанията по повод Деня на Земята завърши пред интерактивната дъска с малчуганите от ДГ „Слънчо“. „Магията на природата“ беше темата на състезанието, в което взеха участие ученици от ОУ „Йордан Йовков“. Те показаха завидни знания за многообразието в природата и опазването на околната среда. С празнична програма учениците от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ изразиха отношението си към опазването на природата. В актовата зала на училището бяха представени над 100 ръчно изработени макети от отпадъчни материали. 23.04.2018

Замърсяване на яз. „Парка“ и р. Славеева в община Айтос не е констатирано

Басейнова дирекция „Черноморски район“, представители на община Айтос и на Ловно-рибарското дружество „СОКОЛ“ провериха на място сигнал за замърсяване на яз. „Парка“ и р. Славеева с олово от стрелбище, намиращо се в района. На проверката присъства и подателя на сигнала.При направения оглед на брега на язовира не са открити сачми. Водата е чиста, без  видим филм от нефтопродукти, без оцветяване и без специфична миризма. Речното русло на  500 м. след язовирната стена е с нормална проводимост. 20.04.2018

... За повече информация

БД „Черноморски район“ и РИОСВ – Варна ще отбележат Деня на Земята с общи инициативи

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Варна ще отбележат съвместно Световния ден на Земята. На 20 април, от 10.30 ч, в Басейнова дирекция децата от ДГ „Малкият принц” ще посадят цветна леха и ще рисуват на асфалт. Същият ден от 12.30 ч в двора на ОУ „Христо Ботев“ във Варна ще се проведе открит урок „Ние сред природата и природата сред нас“. Инициативата е част от традиционния еко-празник в училището. Кампанията по повод Деня на Земята ще завърши на 23 април с открит урок в Детска градина „Слънчо“ и състезание „Тайните на природата“ в ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна. Световният ден на Земята се превръща в международно събитие през 1990 г. с цел да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят. Тази година кампанията се провежда под мотото „Свят без замърсяване с пластмаси“. В навечерието на предстоящата 50 - годишнина на Деня на Земята през 2020 г. ще се използва силата на инициативата, за да се повдигне въпроса за замърсяването с пластмаси в глобалния дневен ред, и за вдъхновяване и реализиране на ефективни действия за намаляване и контролиране на замърсяването с пластмасови отпадъци.19.04.2018

Одобрени за финансиране са 474 проекта по кампанията „Чиста околна среда“

Одобрени за финансиране са 474 проекта по кампанията „За чиста околна среда 2018“.  В  конкурса „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.“ общини и кметства кандидатстваха с 907 проекта. От тях бяха одобрени 232 предложения, които ще получат финансиране до 10 000 лв. С до 5000 лв. ще бъдат финансирани 242 проекта от 1013, подадени от училища и детски комплекси и детски градини. 18.04.2018

... За повече информация

Проверен е сигнал за мъртва риба в езерото Вая

Сигнал за мъртва риба и изтичане на битово-фекални води от две тръби в езерото Вая, в района на град Бургас, провериха  Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ-Бургас и представител на Областната дирекция по безопасност на храните. На проверката присъства и подателят на сигнала. 13.04.2018

... За повече информация

страница 5 от 162

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>