Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

БДЧР - ВАРНА

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на национален доклад на България за Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8, чл. 9 и чл. 10 (2012-2017) – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения - тук.

Резултатите от водните проби отчитат задържане на обичайните стойности за крайбрежните води в района на авариралия кораб “Vera Su”

Басейнова Дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) анализира резултатите от изпитване на водната проба, взета на 30.09.2021 г., два дни след прекратяване на дейностите по претоварване на  заседналия кораб “Vera Su”

Измерената стойност за азот амониев показва тенденция на задържане до стойностите, измерени преди започване на прехвърлянето на товара.

БДЧР продължава всекидневно да следи състоянието на водите в Черно море в непосредствена близост до заседналия  кораб.

01.10.2021 г.

... За повече информация

Резултатите от пробите, взети край Камен бряг, отчитат достигане на обичайните стойности за крайбрежните води в района

Басейнова Дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) анализира резултатите от изпитване на водната проба, взета на 29.09.2021 г. след прекратяване на дейностите по претоварване на  заседналия кораб.

Измерената стойност за азот амониев показва понижение на концентрациите му и приближаване към стойността, измерена в понеделник, 27.09.2021 г., преди започване на прехвърлянето на товара.

БДЧР продължава всекидневно да следи състоянието на водите в Черно море. Към момента експерти на БДЧР и РЛ - Варна са на място за следваща проверка и пробонабиране от морските води в близост до авариралия кораб.

30.09.2021 г.

... За повече информация

Четири пъти над нормата е превишаването по показателя азот амониев във водата край Камен бряг

Басейнова Дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) анализира резултатите от изпитване от водната проба, взета на 28 септември след дейностите по претоварване, при които част от товара на кораба попадна във водите на Черно море.

Резултатите показват превишаване по показателя азот амониев 4 пъти над съответната норма (за сравнение резултатът от 27 септември, преди претоварването показа превишаване 2,5 пъти над нормата).

Към момента експерти на БДЧР и РЛ - Варна са на място за следваща проверка и пробонабиране от морските води в близост до авариралия кораб.

БДЧР продължава всекидневно да следи състоянието на водите в Черно море в района на кораба и има готовност за съдействие с цел при последващи действия да не се допусне увеличаване на съдържанието на азотосъдържащи съединения в морската среда.

29.09.2021 г.

... За повече информация

Басейнова дирекция „Черноморски район“ продължава всекидневно да следи състоянието на водите в Черно море

На 28.09.2021 г. в Басейнова дирекция „Черноморски район“ по инициатива на заместник-министъра на околната среда и водите Петър Димитров се проведе среща с представители на ИА „Морска администрация – Варна“ (ИАМА-Варна). Обсъдени са причините за промяна в действията на ИАМА-Варна от вече одобрения от МОСВ метод на действие за претоварване на кораба, в резултат на което бе допуснато попадане на значителна част от товара в Черно море. По време на срещата от агенцията уточниха детайли по планираните дейности за изтегляне  на заседналия кораб.

Междувременно БДЧР анализира резултатите от изпитване на водната проба, взета на 27.09.2021 г.  от морските води в района на кораба. Стойността за азот амониев превишава съответната норма.

 

... За повече информация

Проведе се работна среща за изпълнението на aварийно – спасителни действия в акваторията на Черно море за освобождаване на товарния кораб „Vera Su“.

На 27.09.2021 г. от 17.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ по инициатива на зам-министъра на околната среда и водите Петър Димитров се проведе среща с институциите, отговорни за провеждането на aварийно-спасителните действия по заседналия край Камен бряг товарен кораб „Vera Su“.

На срещата присъстваха зам-министър Петър Димитров и представители на БДЧР, РИОСВ- Варна, ИА „Морска админисрация – Варна“ (ИАМА-Варна), ДП „Пристанищна инфраструктура“ и  Военноморските сили - Варна.

Темата на срещата бе изпълнение на Заповед № РД -08-377/26.09.2021 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за предприемане на незабавни действия по разтоварване на товара и преместване кораба.

... За повече информация

Готови са резултатите от пробите, взети на 25 септември от морските води в близост до заседналия кораб

Басейнова Дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) анализира резултатите от изпитване на двете водни проби, взети на 25.09.2021 г . Припомняме, че по време на проверката бяха взети две водни проби от акваторията на Черно море – първата до товарния кораб „Vera SU”  в посока открито море, а втората пред носа на кораба, където е предполагаемото изтичане  на товара.

Резултатите от изпитване на пробите за азот нитритен показват, че към 15 часа на 25 септември има индикации за замърсяване на морската вода от товара на кораба.

В момента екип от експерти на БДЧР и РЛ - Варна са на място за повторна проверка и пробонабиране.

27.09.2021 г.

страница 4 от 208

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>