Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Нивата на реките леко ще се повишават

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни ще бъдат те: на 27.07 във водосборите на р. Провадийска река, р. Камчия (в притока ѝ р. Луда Камчия), р. Айтоска река, р. Чукарска, р. Русокастренска и р. Средецка; на 28.07 във водосборите на р. Провадийска река, р. Камчия (в притока ѝ р. Луда Камчия), р. Ахелой, р. Азмак, р. Чукарска, р. Факийска река, в горното течение на р. Велека и във водосбора на р. Резовска; на 30.07 във водосборите на р. Батова, р. Провадийска река (в притока ѝ р. Девня) и р. Камчия (в горното течение на притока ѝ р. Врана). 27.07.2018 г.

Нивата на реките ще се повишават

Черноморски басейн: днес и през следващите 3 дни в резултат на валежи водните нива на реките от басейна ще се повишават. По-значителни ще са повишенията на речните нива на 27 юли вследствие на валежи, в горните части от водосбора на р. Камчия и в Южночерноморските реки и на 28 юли – в целия басейн. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание. 25.07.2018 г.

Продължава повишаването на речните нива

Черноморски басейн: в резултат на валежи днес водните нива в реките от басейн ще се повишават значително. В следобедните и вечерни часове на 25, 26 и 27 юли ще има краткотрайни и значителни повишения на речните нива, по значителни на 25 юли във Северночерноморските реки и на 26 и 27 юли в Южночерноморските реки. 24.07.2018 г.

Работен вариант на Националната стратегия за адаптация обсъди КСИК

На редовно заседание, ръководено от зам.-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова, заместник-министрите и експертите от Координационния съвет по изменение на климата (КСИК) обсъдиха постигнатия до момента напредък в разработването на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата. 23.07.2018 г.

... За повече информация

Речните нива ще се повишават

Черноморски басейн: днес и през следващите 3 дни в резултат на валежи  речните нива в басейна  ще се повишават значително. Най-значителни ще са повишенията от вечерните часове днес до сутрешните часове на 25 във водосборите на реките Айтоска, Чукарска, Русокастренска и Средецка. В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:В сутрешните часове утре – във водосбора на р. Луда Камчия (над яз. „Камчия“) и в притоците ѝ Голяма река, Балабандере и Елешница, във водосборите на Фандъклийска, Панаирдере, Двойница, Вая, Дращела, Хаджидере.  23.07.2018 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен в Басейнова дирекция „Черноморски район“  23.07.2018 г.

... За повече информация

страница 3 от 169

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>