Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

25-30 октомври 2017 г. - c. Русокастро (северно)

Участък от река Русокастренска, в северозападния край на с. Русокастро, от точка с координати: N 42°29 16,2" E 27°09 48,9" по 250м от двете стани на точката.