Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

25-30 октомври 2017 г. - р.Малката река c.Равнец (северно)

Участък от р. Малката река, северно от село Равнец, община Бургас, от точка с географски координати:N 42°31 9,26" E 27°14 25,1" 500м срещу течението на реката.