Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

25-30 октомври 2017 г. - р.Малката река c.Равнец (южно)

Участък от р. Малката река, южно от с. Равнец, община Бургас, от точка с координати: N 42°30 46,5" E 27°14 55,2" 500м по течението на реката.