Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

25-30 октомври 2017 г. - р. Чукарска, с. Равнец (2)

Участък от река Чукарска (Чакърлийка) (некоригиран) в източния край на с. Равнец, община Бургас, с географски координати:N 42°30 33,8" E 27°15 9,68"  500 м по течението на реката.