Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

25-30 октомври 2017 г. - с. Ливада (южно)

Участък от река Татарски дол, в южния край на с. Ливада, община Камено, от точка с координати: N 42°26 01,6; E 27°13 20,0˝ 1500м по течението на реката.