Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

25-30 октомври 2017 г. - с. Ливада (северно)

Участък от дере в северния край на с. Ливада от точка с координати N 42°27 24,46" E 27°12 53,57" около 1500 м. посока север.