Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

25-30 октомври 2017 г. - с. Черни Връх

с. Черни Връх – дере преминаващо през регулацията на селото.