Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

25-30 октомври 2017 г. - с. Черни Връх

с. Черни Връх – дере преминаващо през регулацията на селото.