28 септември - Международния ден на правото да знам

От началото на годината в Басейнова дирекция-Варна са постъпили 71 заявления по Закона за достъп до обществена информация. Най-често те се подават от фирми и неправителствени организации. В сравнение с миналата година е нарастнал броя на гражданите и фирмите, които търсят информация за наличие на зони за защита на водите във връзка с инвестиционни намерения в Добруджа.
Друга търсена информация е за резултатите от мониторинга на реките и езерата, както и  за зоните за отглеждане на аквакултури и черупкови организми  в Черно море.
От създаването си до момента Басейнова дирекция-Варна е издала само един октаз за достъп до наличната информация, касаеща фирменни данни за трети лица.
На интернет страницата на Басейова дирекция-Варна www.bsbd.org има специална секция за достъп до информация. За улеснение на гражданите Басейнова дирекцията е организирала подаването на заявления- да се извършва освен в деловодството и по пощата на адрес гр.Варна -  9000, ул.”Алексанър Дякович” №33, “едно гише”, а така също и на e-mail: bdvarna@bsbd.org  и факс (052) 631448.

Пресцентър на Басейнова дирекция-Варна
тел:               052/687462       

Повече информация за честването на деня >>