Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Екоинформация

На 28 март 2016 министърът на околната среда и водите Ивелина Василева даде начало на националната образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“, насочена към  популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Част от инициативата е провеждането на Зелена олимпиада, в която деца от  цялата страна ще решават тестове на екологични теми. 

Тя се организира за четвърта година от образователния портал Академика БГ.  На този линк: http://zelenaolimpiada.bg, младите еколози могат да се регистрират и да решават тестовете от 28 март до 10 май 2016 г. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Зелената олимпиада  на 20 май 2016 г.
Наред с удовлетворението от споделените знания,  18 участника от начален, среден и горен курс ще бъдат наградени с таблет, mp3 и смартфон.
В заключителните събития по награждаването на най-добрите участници ще се включат и актьорите Димитър Рачков и Васил Василев - Зуека със спектакъла „Яко е да си еко“. 30.03.2016

 


Заповед РД-369/ 06.06.2011 год. на Министъра на околната среда и водите Нона Караджова - Заповедта  утвърждава Указания за прилагане на чл.4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС.

 
Заповед; Указания: стр.1, стр.2, стр.3, стр.4

24.06.2011 г.