Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Обяви за работа

 

Документи и образци за кандидатстване

 1. Заявление за участие в конкурс - тук
 2. Декларация по чл. 17 - тук

 


 

17.08.2021 г. Обява - Началник отдел ОМВМ

 • 17.08.2021 г. Обява - Началник на отдел ОМВМ тук
 • 03.09.2021 г. Списък допуснати кандидати Началник отдел ОМВМ тук
 • 03.09.2021 г. Списък недопуснати кандидати Началник отдел ОМВМ тук
 • 09.09.2021 г. Система за оценяване Началник отдел ОМВМ тук
 • 20.09.2021 г. Класиране Началник отдел ОМВМ тук

17.08.2021 г. Обява - Началник отдел „Планове за управление“

 • 17.08.2021 г. Обява - Началник отдел  „Планове за управление“ тук
 • 03.09.2021 г. Списък допуснати кандидати Началник отдел  „Планове за управление“  тук
 • 03.09.2021 г. Списък недопуснати кандидати Началник отдел  „Планове за управление“  тук
 • 09.09.2021 г. Система за оценяване Началник отдел  „Планове за управление“ тук
 • 20.09.2021 г. Класиране Началник отдел  „Планове за управление“ тук

26.08.2021 г. Обява - Главен експерт „Човешки ресурси“

 • 26.08.2021 г. Обява - Главен експерт „Човешки ресурси“ в Дирекция „АФПД“ - тук
 • 14.09.2021 г. Списък допуснати кандидати  гл. експерт "Човешки ресурси"  в Дирекция „АФПД“ - тук
 • 14.09.2021 г. Списък недопуснати кандидати  гл. експерт "Човешки ресурси"  в Дирекция „АФПД“ - тук

23.07.2021 г. Обява - Мл. експерт ОМВМ

 • 23.07.2021 г. Обява -  Мл. експерт ОМВМ  тук
 • 09.08.2021 г. Списък на допуснатите  кандидати - Мл. експерт ОМВМ  тук
 • 17.08.2021 г. Система за оценяване - Мл. експерт ОМВМ  тук
 • 24.08.2021 г. Класиране Мл. експерт ОМВМ  тук

06.07.2021 г. Обява - Ст. експерт ОМВМ

 • 06.07.2021 г. Обява  - Ст. експерт ОМВМ  тук
 • 23.07.2021 г. Списък допуснати кандидати - Ст. експерт ОМВМ  тук
 • 05.08.2021 г. Система за оценяване на кандидати -  Ст. експерт ОМВМ тук
 • 09.08.2021 г. Класиране - Старши експерт ОМВМ тук

06.07.2021 г. Обява - Ст. експерт Планове за управление

 • 06.07.2021 г. Обява -  Ст. експерт Планове за управление  тук
 • 23.07.2021 г. Списък допуснати кандидати -  Ст. експерт Планове за управление  тук
 • 23.07.2021 г. Списък недопуснати кандидати -  Ст. експерт Планове за управление  тук
 • 04.08.2021 г. Система за оценяване на кандидати -  Ст. експерт Планове за управление тук

03.08.2021 г. Обява за Главен специалист - Контрол

 • 03.08.2021 г. Обява -  Главен специалист в дирекция "Контрол"  тук

24.06.2021 г. Обява - Началник отдел „Планове за управление“

 • 24.06.2021 г. Обява - Началник отдел  „Планове за управление“  тук
 • 12.07.2021 г. Списък на допуснатите  кандидати - Началник отдел в дирекция „Планове за управление“ тук
 • 12.07.2021 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Началник отдел в дирекция „Планове за управление“ тук
 • 16.07.2021 г. Система за оценяване - Началник отдел в дирекция „Планове за управление“ тук

24.06.2021 г. Обява - Началник отдел ОМВМ

 • 24.06.2021 г. Обява -  Началник отдел в дирекция "ОМВМ"  тук
 • 12.07.2021 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Началник отдел в дирекция "ОМВМ" тук

24.06.2021 г. Обява за Главен специалист - Контрол

 • 24.06.2021 г. Обява -  Главен специалист в дирекция "Контрол"  тук
... За повече информация

страница 1 от 12

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>