Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Обяви за работа

 

Документи и образци за кандидатстване

 1. Заявление за участие в конкурс - тук
 2. Декларация по чл. 17 (Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители) - тук


 


 

30.06.2022 г. - Обява - Mладши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг"

 • 30.06.2022 г. Обява -  Mладши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 18.07.2022 г. Списък на допуснатите  кандидати -  Mладши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 18.07.2022 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Mладши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 25.07.2022 г. Система за оценяване - Mладши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 03.08.2022 г. - Класиране - младши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.

18.04.2022 г. Обява - Главен експерт в отдел „Планове за управление“

 • 18.04.2022 г. - Обява - Главен експерт в отдел „Планове за управление“ тук.
 • 05.05.2022 г. - Списък на допуснатите  кандидати - Гл. експерт Главен експерт в отдел „Планове за управление“ тук.
 • 13.05.2022 г. - Система за оценяване - Гл. експерт Главен експерт в отдел „Планове за управление“ тук.
 • 19.05.2022 г. Класиране - Гл. експерт Главен експерт в отдел „Планове за управление“ тук.

18.04.2022 г. Обява - Главен експерт в отдел АФПД

 • 18.04.2022 г. Обява - Главен експерт в отдел "Административни, финансови и правни дейности" - тук.
 • 05.05.2022 г. Списък на допуснатите  кандидати - Главен експерт в отдел "Административни, финансови и правни дейности" - тук.
 • 05.05.2022 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Главен експерт в отдел "Административни, финансови и правни дейности" - тук.
 • 13.05.2022 г. Система за оценяване - Главен експерт в отдел "Административни, финансови и правни дейности" - тук.
 • 19.05.2022 г. Класиране - Главен експерт в отдел "Административни, финансови и правни дейности" - тук.

18.04.2022 г. Обява - Директор на дирекция

 • 18.04.2022 г. Обява - Директор на дирекция "Планове и разрешителни" - тук.
 • 05.05.2022 г. Списък на допуснатите  кандидати - Директор на дирекция "Планове и разрешителни" - тук.
 • 05.05.2022 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Директор на дирекция "Планове и разрешителни" - тук.
 • 16.05.2022 г. Система за оценяване - Директор на дирекция "Планове и разрешителни" - тук.
 • 19.05.2022 г. Класиране - Директор на дирекция "Планове и разрешителни" - тук.

04.04.2022 г. Обява - младши експерт АФПД

 • 04.04.2022 г. - Обява - младши експерт в отдел "Административни, финансови и правни дейности“ - тук.
 • 21.04.2022 г. - Списък на допуснатите  кандидати в отдел "Административни, финансови и правни дейности“ - тук.
 • 21.04.2022 г. - Списък на недопуснатите  кандидати в отдел "Административни, финансови и правни дейности“ - тук.
 • 03.05.2022 г. - Система за оценяванена на кандидати в отдел "Административни, финансови и правни дейности“ - тук.
 • 10.05.2022 г. - Класиране - младши експерт в отдел "Административни, финансови и правни дейности“ - тук.

23.02.2022 г. Обява - младши експерт

 • 23.02.2022 г. - Обява - мл. експерт "Планове за управление" тук.
 • 14.03.2022 г. - Списък на допуснатите  кандидати - мл. експерт "Планове за управление" тук.
 • 24.03.2022 г. - Система за оценяване - мл. експерт "Планове за управление" тук.
 • 29.03.2022 г. - Класиране - мл. експерт "Планове за управление" тук.

22.02.2022 г. Обява - главен експерт ОМВМ

 • 22.02.2022 г. - Обява - главен експерт ОМВМ тук.
 • 10.03.2022 г. - Списък на допуснатите  кандидати- главен експерт ОМВМ тук.
 • 13.03.2022 г. - Система за оценяване -  главен експерт ОМВМ тук.
 • 17.03.2022 г. - Класиране -  главен експерт ОМВМ тук.

30.12.2021 г. Обява -Началник отдел "Планове за управление"

 • 30.12.2021 г. - Обява - Началник отдел "Планове за управление" тук.
 • 17.01.2022 г. - Списък на допуснатите кандидати  - Началник отдел "Планове за управление" тук.
 • 17.01.2022 г. - Списък на недопуснатите кандидати  - Началник отдел "Планове за управление" тук.
 • 25.01.2022 г. - Система за оценяване Началник на отдел Планове за управление тук.
 • 02.02.2022 г. - Класиране -Началник на отдел Планове за управление тук.

30.12.2021 г. Обява - Гл. експерт "Планове за управление" - повърхностни води

 • 30.12.2021 г. - Обява - Гл. експерт "Планове за управление" - повърхностни води тук.
 • 17.01.2022 г. - Списък на допуснатите кандидати  - Гл. експерт "Планове за управление" - повърхностни води тук.
 • 17.01.2022 г. - Списък на недопуснатите кандидати  - Гл. експерт "Планове за управление" - повърхностни води тук.
 • 24.01.2022 г. - Система за оценяване - Гл. експерт "Планове за управление" - повърхностни води тук.
 • 02.02.2022 г. - Клсиране - Гл. експерт "Планове за управление" - повърхностни води тук.

30.12.2021 г. Обява - Ст. експерт "Планове за управление"

 • 30.12.2021 г. - Обява - Ст.експерт "Планове за управление" тук.
 • 17.01.2022 г. - Актуализиран списък на допуснатите кандидати - Ст.експерт "Планове за управление" тук.
 • 17.01.2022 г. - Актуализиран списък на недопуснатите кандидати - Ст.експерт "Планове за управление" тук.
 • 26.01.2022г. - Система за оценяване - Ст.експерт "Планове за управление" тук.
 • 02.02.2022г. - Класиране - Ст.експерт "Планове за управление" тук.

страница 1 от 13

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>