Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Обяви за работа

 

Документи и образци за кандидатстване

 1. Заявление за участие в конкурс - тук
 2. Декларация по чл. 17 - тук

В изпълнение на  Заповед № РД-01-890/ 03.11.2021 г. на здравия министър, при провеждане на втория /решаване на тест/ и третия етап /провеждане на интервю/ от конкурсната процедура, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще се допускат само лица, които: 

        а) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповедта или

        б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в БДЧР изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно същата Заповед.

 


 

18.10.2021 г. Обява - Мл. експерт Контрол - гр. Шумен

 • 18.10.2021 г. Обява -  Мл. експерт  Контрол -гр. Шумен  тук
 • 04.11.2021 г. Списък на допуснатите  кандидати- мл. експерт Контрол -гр. Шумен  тук
 • 12.11.2021 г. Система за оценяване-мл. експерт Контрол-гр. Шумен  тук
 • 17.11.2021 г. Класиране - Мл. експерт  Контрол -гр. Шумен  тук

4.10.2021 Обява Старши юрисконсулт в Дирекция „АФПД“

 • 04.10.2021 - Обява Старши юрисконсулт в Дирекция „АФПД“ тук
 • 21.10.2021 - Списък на допуснатите  кандидати Старши юрисконсулт в Дирекция „АФПД“ тук
 • 21.10.2021 - Списък на недопуснатите  кандидати Старши юрисконсулт в Дирекция „АФПД“ тук
 • 28.10.2021 - Система за оценяване Старши юрисконсулт в Дирекция „АФПД“ тук
 • 03.11.2021 - Класиране -Старши юрисконсулт в Дирекция „АФПД“ тук

23.09.2021 Обява - Младши експерт ОМВМ морски води

 • 23.09.2021 Обява - Младши експерт ОМВМ морски води тук
 • 11.10.2021 Списък на допуснатите  кандидати- мл. експерт ОМВМ  тук
 • 11.10.2021 Списък на недопуснатите  кандидати- мл. експерт ОМВМ  тук
 • 19.10.2021 Система за оценяване на кандидати мл. експерт ОМВМ  тук
 • 26.10.2021 Класиране - мл. експерт ОМВМ_морски води ОМВМ  тук 

23.09.2021 Обява - Младши експерт ОМВМ подземни води

 • 23.09.2021 Обява - Младши експерт ОМВМ подземни води тук
 • 11.10.2021 Списък на допуснатите  кандидати- мл. експерт ОМВМ тук
 • 19.10.2021 Система за оценяване на кандидати мл. експерт ОМВМ тук
 • 26.10.2021 Класиране - мл. експерт ОМВМ_подземни води ОМВМ тук

26.08.2021 г. Обява - Главен експерт „Човешки ресурси“

 • 26.08.2021 г. Обява - Главен експерт „Човешки ресурси“ в Дирекция „АФПД“ - тук
 • 14.09.2021 г. Списък допуснати кандидати  гл. експерт "Човешки ресурси"  в Дирекция „АФПД“ - тук
 • 14.09.2021 г. Списък недопуснати кандидати  гл. експерт "Човешки ресурси"  в Дирекция „АФПД“ - тук
 • 23.09.2021 г. Система за оценяване на кандидати  гл. експерт "Човешки ресурси"  в Дирекция „АФПД“ - тук
 • 30.09.2021 г. Класиране гл. експерт "Човешки ресурси"  в Дирекция „АФПД тук 

17.08.2021 г. Обява - Началник отдел ОМВМ

 • 17.08.2021 г. Обява - Началник на отдел ОМВМ тук
 • 03.09.2021 г. Списък допуснати кандидати Началник отдел ОМВМ тук
 • 03.09.2021 г. Списък недопуснати кандидати Началник отдел ОМВМ тук
 • 09.09.2021 г. Система за оценяване Началник отдел ОМВМ тук
 • 20.09.2021 г. Класиране Началник отдел ОМВМ тук

17.08.2021 г. Обява - Началник отдел „Планове за управление“

 • 17.08.2021 г. Обява - Началник отдел  „Планове за управление“ тук
 • 03.09.2021 г. Списък допуснати кандидати Началник отдел  „Планове за управление“  тук
 • 03.09.2021 г. Списък недопуснати кандидати Началник отдел  „Планове за управление“  тук
 • 09.09.2021 г. Система за оценяване Началник отдел  „Планове за управление“ тук
 • 20.09.2021 г. Класиране Началник отдел  „Планове за управление“ тук

23.07.2021 г. Обява - Мл. експерт ОМВМ

 • 23.07.2021 г. Обява -  Мл. експерт ОМВМ  тук
 • 09.08.2021 г. Списък на допуснатите  кандидати - Мл. експерт ОМВМ  тук
 • 17.08.2021 г. Система за оценяване - Мл. експерт ОМВМ  тук
 • 24.08.2021 г. Класиране Мл. експерт ОМВМ  тук

06.07.2021 г. Обява - Ст. експерт ОМВМ

 • 06.07.2021 г. Обява  - Ст. експерт ОМВМ  тук
 • 23.07.2021 г. Списък допуснати кандидати - Ст. експерт ОМВМ  тук
 • 05.08.2021 г. Система за оценяване на кандидати -  Ст. експерт ОМВМ тук
 • 09.08.2021 г. Класиране - Старши експерт ОМВМ тук

06.07.2021 г. Обява - Ст. експерт Планове за управление

 • 06.07.2021 г. Обява -  Ст. експерт Планове за управление  тук
 • 23.07.2021 г. Списък допуснати кандидати -  Ст. експерт Планове за управление  тук
 • 23.07.2021 г. Списък недопуснати кандидати -  Ст. експерт Планове за управление  тук
 • 04.08.2021 г. Система за оценяване на кандидати -  Ст. експерт Планове за управление тук

страница 1 от 12

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>