Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Обяви за работа

 

Документи и образци за кандидатстване

 1. Заявление за участие в конкурс - тук
 2. Декларация по чл. 17 (Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители) - тук


 


 

26.4.2023 г. Обява-Старши юрисконсулт - две бройки държавен служител

 • 26.04.2023 г. Обява-Старши юрисконсулт в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - тук.
 • 16.05.2023 г. Списък на допуснатите  кандидати - Старши юрисконсулт в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - тук.
 • 16.05.2023 г. Списък на недопуснатите  кандидати  - Старши юрисконсулт в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - тук.
 • 22.05.2023 г. Система за оценяване - Старши юрисконсулт в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - тук.

10.4.2023 г. Обява-Директор на Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

 • 10.04.2023 г. Обява-Директор на Дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - тук.
 • 26.04.2023 г. Списък на допуснатите кандидати-Директор на Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"-тук.
 • 27.04.2023 г. Система за оценяване -Директор на Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"- тук.
 • 22.05.2023 г. Класиране - Директор на Дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - тук.

3.04.2023 Обява - Главен експерт в отдел "Планове за управление"

 • 03.04.2023 Обява - Главен експерт "Планове за управление" - тук.
 • 20.04.2023 г. Списък на допуснатите кандидати - Главен експерт "Планове за управление"- тук.
 • 27.04.2023 г. Система за оценяване - Главен експерт "Планове за управление"- тук.

03.04.2023 Обява - Главен експерт_Системен администратор

 • 03.04.2023 Обява - Главен експерт "Планове за управление" - тук.
 • 20.04.2023 г. Списък на допуснатите кандидати  - Гл.експерт "Планове за управление"-тук.
 • 27.04.2023 г. Система за оценяване - Главен експерт "Планове за управление"- тук.

02.03.2023 г. Обява - Главен експерт в отдел „Планове за управление“_Системен администратор

 • 16.02.2023 Обява - Главен експерт "Планове за управление" - тук.

13.03.2023 г. Обява - Старши експерт в отдел "Планове за управление"

 • 13.03.2023 Обява - Старшин експерт "Планове за управление" - тук.
 • 29.03.2023 г. Списък на допуснатите кандидати  - Старши експерт "Планове за управление" - тук.
 • 07.04.2023 г. Система за оценяване - Старши експерт "Планове за управление"- тук.
 • 18.04.2023 г. Класиране - Старши експерт "Планове за управление" - тук.
   

16.02.2023 г. Обява - Главен експерт в отдел „Планове за управление“

 • 16.02.2023 Обява - Главен експерт "Планове за управление" - тук.
 • 06.03.2023 г. Списък на допуснатите кандидати  - Гл. експерт "Планове за управление"-тук.
 • 15.03.2023 г. Система за оценяване - Гл. експерт "Планове за управление"-тук.
 • 24.03.2023 г. Класиране - Главен експерт "Планове за управление" - тук.
   

16.02.2023 г. Обява - Главен експерт в отдел „Планове за управление“

 • 16.02.2023 Обява - Главен експерт "Планове за управление" - тук.
 • 06.03.2023 г. Списък на допуснатите кандидати  - Гл.експерт "Планове за управление"-тук.
 • 15.03.2023 г. Система за оценяване - Гл. експерт "Планове за управление"-тук.

16.02.2023 г. Обява - Главен експерт в отдел „Планове за управление“_Системен администратор

 • 16.02.2023 Обява - Главен експерт "Планове за управление" - тук.

23.12.2022г. Обява-Директор на Дирекция

 • 23.12.2022 г. Обява -  Директор на Дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - тук.
 • 10.01.2023 Списък на допуснатите кандидати - Директор на Дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - тук.
 • 17.01.2023 г. Система за оценяване - Директор на Дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - тук.

страница 1 от 15

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>