Басейнова дирекция Черноморски район

Обяви за работа

 

Документи и образци за кандидатстване

 1. Заявление за участие в конкурс - тук
 2. Декларация по чл. 17 - тук

 


 

27.04.2021 г. Обява - Главен специалист - АФПД

 • 27.04.2021 г. Обява - Обява - Главен специалист в дирекция  "АФПД",  тук
... За повече информация

27.04.2021 г. Обява за Главен специалист - Контрол

 • 27.04.2021 г. Обява -  Главен специалист в дирекция "Контрол"  тук
... За повече информация

22.03.2021 г. Обява - Младши експерт в дирекция

 • 22.03.2021 г. Обява - Младши експерт в дирекция "Контрол" – офис гр. Шумен тук
 • 08.04.2021 г. Списък на допуснатите  кандидати - Младши експерт в дирекция "Контрол" - гр. Шумен,  тук
 • 08.04.2021 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Младши експерт в дирекция "Контрол" - гр. Шумен, тук
 • 21.04.2021 г. Система за оценяване - Младши експерт в дирекция "Контрол" - гр. Шумен, тук
... За повече информация

16.03.2021 г. Обява - Мл. експерт в Контрол - гр. Бургас

 • 16.03.2021 г. Обява - Младши експерт в дирекция "Контрол" - гр. Бургас тук
 • 02.04.2021 г. Списък на допуснатите  кандидати - Младши експерт в дирекция "Контрол" - гр. Бургас тук
 • 02.04.2021 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Младши експерт в дирекция "Контрол" - гр. Бургас тук
 • 08.04.2021 г. Система за оценяване -  Младши експерт в дирекция "Контрол" - гр. Бургас  тук
 • 16.04.2021 г. Класиране -  Младши експерт в дирекция "Контрол" - гр. Бургас  тук
... За повече информация

05.03.2021 г. Обява - Старши експерт „Контрол“

 • 05.03.2021 г. Обява -  Старши експерт в Дирекция „Контрол“,  тук
 • 22.03.2021 г. Списък на допуснатите  кандидати - Старши експерт в Дирекция „Контрол“, тук
 • 22.03.2021 г. Списък на недопуснатите  кандидати -  Старши експерт в Дирекция „Контрол“, тук
 • 31.03.2021 г. Система за оценяване -  Старши експерт в Дирекция „Контрол“, тук
 • 01.04.2021 г. Съобщение за отлагане на конкурс, тук
 • 06.04.2021 г. Съобщение за нова дата  на конкурс, тук
 • 12.04.2021 г. Класиране - Старши експерт в Дирекция „Контрол“, тук
... За повече информация

05.03.2021 г. Обява - Старши експерт „Планове за управление“

 • 05.03.2021 г. Обява - Старши експерт в дирекция ПиР, отдел „Планове за управление“  тук
 • 22.03.2021 г. Списък на допуснатите  кандидати - Старши експерт в дирекция ПиР, отдел „Планове за управление“  тук
 • 22.03.2021 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Старши експерт в дирекция ПиР, отдел „Планове за управление“  тук
 • 30.03.2021 г. Система за оценяване - Старши експерт в дирекция ПиР, отдел " Планове за управление"  тук
 • 08.04.2021 г. Класиране - Старши експерт в дирекция ПиР, отдел "Планове за управление" тук
... За повече информация

02.03.2021 г. Обява - Ст. експерт ОМВМ

 • 02.03.2021 г. Обява - Старши експерт в отдел ОМВМ, Дирекция ПиР -тук
 • 19.03.2021 г. Списък на допуснатите  кандидати - Старши експерт в отдел ОМВМ, Дирекция ПиР  тук
 • 19.03.2021 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Старши експерт в отдел ОМВМ, Дирекция ПиР  тук
 • 25.03.2021 г. Система за оценяване -  Старши експерт в отдел ОМВМ, Дирекция ПиР  тук
... За повече информация

02.03.2021 г. Обява - Началник отдел ОМВМ

 • 02.03.2021 г. Обява - Началник отдел ОМВМ, дирекция ПиР - тук
 • 19.03.2021 г. Списък на допуснатите  кандидати - Началник на отдел ОМВМ, дирекция ПиР - тук
 • 19.03.2021 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Началник на отдел ОМВМ, дирекция ПиР -  тук
 • 25.03.2021 г. Система за оценяване -  Началник на отдел ОМВМ, дирекция ПиР тук
... За повече информация

12.02.2021 г. Обява - Гл. експерт Системен администратор

Гл. експерт "Системен администратор"

 • 12.02.2021 г. Обява - Гл. експерт "Системен администратор" - Тук
 • 01.03.2021 г. Списък на допуснатите  кандидати - Гл. експерт "Системен администратор" тук
 • 10.03.2021 г. Система за оценяване -  Гл. експерт „Системен администратор“  тук
 • 16.03.2021 г. Класиране - Главен експерт „Системен администратор“  тук
... За повече информация

12.02.2021 г. Обява - Мл. експерт Контрол - гр. Бургас

 • 12.02.2021 г. Обява - Младши експерт в дирекция "Контрол" - гр. Бургас - Тук
 • 01.03.2021 г. Списък на допуснатите  кандидати - Мл. експерт  в дирекция "Контрол" - гр. Бургас тук
 • 08.03.2021 г. Система за оценяване -  Мл. експерт в дирекция "Контрол" - гр. Бургас  тук
... За повече информация

страница 1 от 11

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>