Басейнова дирекция Черноморски район

Обяви за работа

 

Документи и образци за кандидатстване

 1. Заявление за участие в конкурс - тук
 2. Декларация по чл. 17 - тук

 


 

06.10.2020 г. Обява - мл.експерт ПУРН

 • 06.10.2020 г. Обява - Мл. експерт ПУРН - Тук
 • 23.10.2020 г. Списък на допуснатите  кандидати - Мл. експерт ПУРН - Тук
 • 23.10.2020 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Мл. експерт ПУРН - Тук
 • 30.10.2020 г. Система за оценяване - Мл. експерт ПУРН - Тук
 • 13.11.2020 г. Класиране - Мл. експерт ПУРН - Тук
... За повече информация

06.10.2020 г. Обява Гл. експерт ГИС

 • 06.10.2020 г. Обява - Гл. експерт ГИС - Тук
 • 23.10.2020 г. Списък на допуснатите кандидати - Гл. експерт ГИС - Тук
 • 23.10.2020 г. Списък на недопуснатите кандидати - Гл. експерт ГИС - Тук
 • 30.10.2020 г. Система за оценяване - Гл. експерт ГИС - Тук
... За повече информация

09.09.2020 г. Обява - Гл. експерт ПУ

 • 09.09.2020 г. Обява - Главен експерт в дирекция ПиР , отдел "Планове за управление"  - Тук
 • 28.09.2020 г. Списък на допуснатите  кандидати - Главен експерт в дирекция ПиР , отдел "Планове за управление" - Тук
 • 09.10.2020 г. Система за оценяване - Главен експерт в дирекция ПиР , отдел "Планове за управление" - Тук
 • 21.10.2020 г.  Класиране -  Главен експерт в дирекция ПиР , отдел "Планове за управление" - Тук
... За повече информация

09.09.2020 г. Обява - Мл. експерт ОМВМ

 • 09.09.2020 г. Обява - Младши експерт в дирекция ПиР, отдел ОМВМ  - Тук
 • 28.09.2020 г. Списък на допуснатите  кандидати - Младши експерт в дирекция ПиР, отдел ОМВМ - Тук
 • 06.10.2020 г. Система за оценяване - Младши експерт в дирекция ПиР, отдел ОМВМ - Тук
 • 21.10.2020 г.  Класиране - Младши експерт в дирекция ПиР, отдел ОМВМ - Тук
... За повече информация

09.09.2020 г. Обява - Ст. експерт ОМВМ

 • 09.09.2020 г. Обява - Старши експерт в дирекция ПиР, отдел ОМВМ  - Тук
 • 28.09.2020 г. Списък на допуснатите  кандидати - Старши експерт в дирекция ПиР, отдел ОМВМ - Тук
 • 14.10.2020 г. Система за оценяване - Старши експерт в дирекция ПиР, отдел ОМВМ - Тук
... За повече информация

09.09.2020 г. Обява - Мл. експерт АФПД

 • 09.09.2020 г. Обява - Младши експерт в дирекция АФПД  - Тук
 • 28.09.2020 г. Списък на допуснатите  кандидати - Младши експерт в дирекция АФПД - Тук
 • 28.09.2020 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Младши експерт в дирекция АФПД - Тук
 • 07.10.2020 г. Система за оценяване - Младши експерт в дирекция АФПД - Тук
 • 13.10.2020 г.  Класиране - Младши експерт в дирекция АФПД - Тук
... За повече информация

09.09.2020 г. Обява - Мл. експерт Контрол

 • 09.09.2020 г. Обява - Младши експерт в дирекция "Контрол"  - Тук
 • 28.09.2020 г. Списък на допуснатите  кандидати - Младши експерт в дирекция "Контрол" - Тук
 • 28.09.2020 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Младши експерт в дирекция "Контрол" - Тук
 • 05.10.2020 г. Система за оценяване - Младши експерт в дирекция "Контрол" - Тук
 • 12.10.2020 г.  Класиране - Младши експерт в дирекция "Контрол" - Тук
... За повече информация

09.09.2020 г. Обява - Ст. експерт ОМВМ по заместване

 • 09.09.2020 г. Обява - Старши експерт по заместване в дирекция ПиР, отдел ОМВМ  - Тук
 • 28.09.2020 г. Списък на допуснатите  кандидати - Старши експерт по заместване в дирекция ПиР, отдел ОМВМ - Тук
 • 08.10.2020 г. Система за оценяване - Старши експерт по заместване в дирекция ПиР, отдел ОМВМ - Тук
... За повече информация

09.09.2020 г. Обява - Началник отдел ОМВМ

 • 09.09.2020 г. Обява - Началник отдел ОМВМ, дирекция ПиР - Тук
 • 28.09.2020 г. Списък на допуснатите  кандидати - Началник отдел ОМВМ, дирекция ПиР - Тук
 • 08.10.2020 г. Система за оценяване - Началник отдел ОМВМ, дирекция ПиР - Тук
... За повече информация

10.08.2020 г. Обява Гл. експерт ГИС

 • 10.08.2020 г. Обява - Гл. експерт ГИС - Тук
 • 27.08.2020 г. Списък на допуснатите кандидати - Гл. експерт ГИС - Тук
 • 27.08.2020 г. Списък на недопуснатите кандидати - Гл. експерт ГИС - Тук
 • 08.09.2020 г. Система за оценяване - Гл. експерт ГИС - Тук
... За повече информация

страница 1 от 9

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>