Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Обяви за работа

 

Документи и образци за кандидатстване

 1. Заявление за участие в конкурс - тук
 2. Декларация по чл. 17 - тук

 


 

26.06.2020 г. Обява - мл. експерт ОМВМ

 • 26.06.2020 г. Обява - Младши експерт в Дирекция „Планове и разрешителни“ отдел „Опазване на морските води и мониторинг“ - Тук
... За повече информация

14.05.2020 г. Обява - мл. експерт ОМВМ

 • 14.05.2020 г. Обява - Младши експерт в Дирекция „Планове и разрешителни“ отдел „Опазване на морските води и мониторинг“ - Тук
 • 02.06.2020 г. Списък на допуснатите кандидати - Мл. експерт ОМВМ - Тук
 • 02.06.2020 г. Списък на недопуснатите кандидати - Мл. експерт ОМВМ - Тук
 • 11.06.2020 г. Система за оценяване - Мл. експерт ОМВМ - Тук
 • 19.06.2020 г.  Класиране - Мл. експерт ОМВМ - Тук
... За повече информация

29.04.2020 г. - Обява Ст. счетоводител

 • 29.04.2020 г. - Обява - Ст. счетоводител - Тук
 • 18.05.2020 г. - Списък на допуснатите кандидати - Ст. счетоводител - Тук
 • 18.05.2020 г. - Списък на недопуснатите кандидати - Ст. счетоводител - Тук
 • 05.06.2020 г. - Система за оценяване - Ст. счетоводител - Тук
 • 18.06.2020 г. - Класиране - Ст. счетоводител - Тук
... За повече информация

20.05.2020 г. Обява - Ст. експерт СОЗ

 • 20.05.2020 г. Обява - Ст. експерт СОЗ - Тук
 • 08.06.2020 г.  Списък на допуснатите кандидати - Ст. експерт СОЗ - Тук
 • 08.06.2020 г.  Списък на недопуснатите кандидати - Ст. експерт СОЗ - Тук
 • 16.06.2020 г.  Система за оценяване - Ст. експерт СОЗ - Тук
 • 18.06.2020 г.  Класиране - Ст. експерт СОЗ - Тук
... За повече информация

14.05.2020 г. Обява - Младши експерт, дирекция „Контрол“-офис Шумен

 • 14.05.2020 г. Обява - Младши експерт, дирекция „Контрол“- офис Шумен - Тук
 • 02.06.2020 г. Списък на допуснатите  кандидати - Младши експерт, дирекция „Контрол“- офис Шумен - Тук
 • 10.06.2020 г. Система за оценяване - Младши експерт, дирекция „Контрол“- офис Шумен - Тук
 • 15.06.2020 г. Класиране - Младши експерт, дирекция „Контрол“- офис Шумен - Тук
... За повече информация

11.06.2020 г. Обява - Ст. експерт ОМВМ

 • 11.06.2020 г. Обява - Ст. експерт ОМВМ - Тук
... За повече информация

11.06.2020 г. Обява Гл. експерт ГИС

 • 11.06.2020 г. Обява - Гл. експерт ГИС - Тук
... За повече информация

29.04.2020 г. Обява - мл.експерт ПУРН

 • 29.04.2020 г. Обява - мл.експерт ПУРН - Тук
 • 18.05.2020 г. Списък на допуснатите  кандидати - Мл. експерт ПУРН - Тук
 • 18.05.2020 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Мл. експерт ПУРН - Тук
 • 01.06.2020 г. Система за оценяване - Мл. експерт ПУРН - Тук
 • 09.06.2020 г. Класиране  - Мл. експерт ПУРН - Тук
... За повече информация

29.04.2020 г. Обява гл. експерт ГИС

 • 29.04.2020 г. Обява - гл. експерт ГИС - Тук
 • 18.05.2020 г. Списък на допуснатите кандидати - Гл. експерт ГИС - Тук
 • 18.05.2020 г. Списък на недопуснатите кандидати - Гл. експерт ГИС - Тук
 • 02.06.2020 г. Система за оценяване - Гл. експерт ГИС - Тук
... За повече информация

20.02.2020 г. Обява - мл. експерт Разрешителни

 • 20.02.2020 г. Обява - мл. експерт Разрешителни - Тук
 • 09.03.2020 г. Списък на допуснатите  кандидати- мл. експерт Разрешителни - Тук
 • 09.03.2020 г. Списък на Списък на недопуснатите кандидати- мл. експерт Разрешителни - Тук
 • 28.04.2020 г. Дати за явяване на конкурс на допуснатите кандидати- мл. експерт Разрешителни - Тук
 • 13.05.2020 г. Система за оценяване - мл. експерт Разрешителни - Тук
 • 26.05.2020 г. Класиране - мл. експерт Разрешителни - Тук
... За повече информация

страница 1 от 8

    1 2 3 4 5 6 7 8    По-стари >>>