Басейнова дирекция Черноморски район

Обяви за работа

 

Документи и образци за кандидатстване

 1. Заявление за участие в конкурс - тук
 2. Декларация по чл. 17 - тук

 


 

02.03.2021 г. Обява - Началник отдел ОМВМ

 • 02.03.2021 г. Обява - Началник отдел ОМВМ, дирекция ПиР - тук
... За повече информация

02.03.2021 г. Обява - Ст. експерт ОМВМ

 • 02.03.2021 г. Обява - Старши експерт в дирекция ПиР, отдел ОМВМ  -тук
... За повече информация

12.02.2021 г. Обява - Мл. експерт Контрол - гр. Бургас

 • 12.02.2021 г. Обява - Младши експерт в дирекция "Контрол" - гр. Бургас - Тук
 • 01.03.2021 г. Списък на допуснатите  кандидати - Мл. експерт  в дирекция "Контрол" - гр. Бургас тук
... За повече информация

12.02.2021 г. Обява - Гл. експерт Системен администратор

Гл. експерт "Системен администратор"

 • 12.02.2021 г. Обява - Гл. експерт "Системен администратор" - Тук
 • 01.03.2021 г. Списък на допуснатите  кандидати - Гл. експерт "Системен администратор" тук
... За повече информация

08.01.2021 г. Обява - Ст. експерт ОМВМ

 • 08.01.2021 г. Обява - Старши експерт в дирекция ПиР, отдел ОМВМ  - Тук
 • 25.01.2021 г. Списък на допуснатите  кандидати - Старши експерт в дирекция ПиР, отдел ОМВМ - Тук
 • 25.01.2021 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Старши експерт в дирекция ПиР, отдел ОМВМ - Тук
 • 02.02.2021 г. Система за оценяване - Старши експерт в дирекция ПиР, отдел ОМВМ - Тук
 • 12.02.2021 г. Класиране - Старши експерт в дирекция ПиР, отдел ОМВМ - Тук
... За повече информация

08.01.2021 г. Обява - Началник отдел ОМВМ

 • 08.01.2021 г. Обява - Началник отдел ОМВМ, дирекция ПиР - Тук
 • 25.01.2021 г. Списък на допуснатите  кандидати - Началник отдел ОМВМ, дирекция ПиР - Тук
 • 25.01.2021 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Началник отдел ОМВМ, дирекция ПиР - Тук
 • 01.02.2021 г. Система за оценяване - Началник отдел ОМВМ, дирекция ПиР - Тук
... За повече информация

15.12.2020 г. Обява - Мл. експерт Контрол

 • 15.12.2020 г. Обява - Младши експерт в дирекция "Контрол"  - Тук
 • 05.01.2021 г. Списък на допуснатите  кандидати - Младши експерт в дирекция "Контрол" - Тук
 • 12.01.2021 г. Система за оценяване - Младши експерт в дирекция "Контрол" - Тук
 • 18.01.2021 г.  Класиране - Младши експерт в дирекция "Контрол" - Тук
... За повече информация

15.12.2020 г. Обява - Гл. експерт ПУ

 • 15.12.2020 г. Обява - Главен експерт в дирекция ПиР , отдел "Планове за управление"  - Тук
 • 05.12.2021 г. Списък на допуснатите  кандидати - Главен експерт в дирекция ПиР , отдел "Планове за управление" - Тук
 • 05.12.2021 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Главен експерт в дирекция ПиР , отдел "Планове за управление" - Тук
 • 13.01.2021 г. Система за оценяване - Главен експерт в дирекция ПиР , отдел "Планове за управление" - Тук
... За повече информация

15.12.2020 г. Обява - Ст. експерт ОМВМ

 • 15.12.2020 г. Обява - Старши експерт в дирекция ПиР, отдел ОМВМ  - Тук
 • 05.01.2021 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Старши експерт в дирекция ПиР, отдел ОМВМ - Тук
... За повече информация

06.10.2020 г. Обява - мл.експерт ПУРН

 • 06.10.2020 г. Обява - Мл. експерт ПУРН - Тук
 • 23.10.2020 г. Списък на допуснатите  кандидати - Мл. експерт ПУРН - Тук
 • 23.10.2020 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Мл. експерт ПУРН - Тук
 • 30.10.2020 г. Система за оценяване - Мл. експерт ПУРН - Тук
 • 13.11.2020 г. Класиране - Мл. експерт ПУРН - Тук
... За повече информация

страница 1 от 10

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>