Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Обяви за работа

 

Документи и образци за кандидатстване

  1. Заявление за участие в конкурс - тук
  2. Декларация по чл. 17 - тук

 


 

16.03.2020г. Съобщение

Във връзка с решението на Народното събрание от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение в Република България с оглед на предотвратяване струпването на повече хора на едно място, Ви информираме, че отлагаме провеждането на конкурсите обявени за 17,18 и 20 март 2020 г. до второ нареждане за което кандидатите ще бъдат информирани.

20.02.2020 г. Обява - ст. експерт СОЗ

20.02.2020 г. Обява - ст. експерт СОЗ - Тук

09.03.2020 г. Списък на допуснатите  кандидати- СОЗ - Тук

09.03.2020 г. Списък на недопуснатите кандидати- СОЗ - Тук

... За повече информация

20.02.2020 г. Обява - мл. експерт Разрешителни

20.02.2020 г. Обява - мл. експерт Разрешителни - Тук

09.03.2020 г. Списък на допуснатите  кандидати- мл. експерт Разрешителни - Тук

09.03.2020 г. Списък на Списък на недопуснатите кандидати- мл. експерт Разрешителни - Тук

... За повече информация

20.02.2020 г. Обява - мл. експерт ПУРБ

20.02.2020 г. Обява - мл. експерт ПУРБ - Тук

09.03.2020 г. Списък на допуснатите  кандидати- мл. експерт ПУРБ - Тук

09.03.2020 г. Списък на недопуснатите кандидати- мл. експерт ПУРБ - Тук

... За повече информация

20.02.2020 г. Обява - гл. експерт ГИС

20.02.2020 г. Обява - гл. експерт ГИС - Тук

09.03.2020 г. Списък на недопуснатите  кандидати- гл. експерт ГИС - Тук

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

24.09.2019 г.
СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Планове за управление“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

24.09.2019 г.
СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Планове за управление“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

24.09.2019 г.
СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

05.09.2019 г.
ОБЯВЛЕНИЕ: БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интерв.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

05.09.2019 г.
ОБЯВЛЕНИЕ: БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

... За повече информация

страница 1 от 7

    1 2 3 4 5 6 7    По-стари >>>