Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Обяви за работа

 

Документи и образци за кандидатстване

 1. Заявление за участие в конкурс - тук
 2. Декларация по чл. 17 - тук

 


 

09.09.2020 г. Обява - Гл. експерт ПУ

 • 09.09.2020 г. Обява - Главен експерт в дирекция ПиР , отдел "Планове за управление"  - Тук
... За повече информация

09.09.2020 г. Обява - Началник отдел ОМВМ

 • 09.09.2020 г. Обява - Началник отдел ОМВМ, дирекция ПиР - Тук
... За повече информация

09.09.2020 г. Обява - Ст. експерт ОМВМ по заместване

 • 09.09.2020 г. Обява - Старши експерт по заместване в дирекция ПиР, отдел ОМВМ  - Тук
... За повече информация

09.09.2020 г. Обява - Ст. експерт ОМВМ

09.09.2020 г. Обява - Старши експерт в дирекция ПиР, отдел ОМВМ  - Тук

... За повече информация

09.09.2020 г. Обява - Мл. експерт ОМВМ

 • 09.09.2020 г. Обява - Младши експерт в дирекция ПиР, отдел ОМВМ  - Тук
... За повече информация

09.09.2020 г. Обява - Мл. експерт АФПД

 • 09.09.2020 г. Обява - Младши експерт в дирекция АФПД  - Тук
... За повече информация

09.09.2020 г. Обява - Мл. експерт Контрол

 • 09.09.2020 г. Обява - Младши експерт в дирекция "Контрол"  - Тук
... За повече информация

10.08.2020 г. Обява Гл. експерт ГИС

 • 10.08.2020 г. Обява - Гл. експерт ГИС - Тук
 • 27.08.2020 г. Списък на допуснатите кандидати - Гл. експерт ГИС - Тук
 • 27.08.2020 г. Списък на недопуснатите кандидати - Гл. експерт ГИС - Тук
 • 08.09.2020 г. Система за оценяване - Гл. експерт ГИС - Тук
... За повече информация

10.08.2020 г. Обява - Ст. експерт ОМВМ по заместване

 • 10.08.2020 г. Обява - Ст. експерт ОМВМ по заместване - Тук.
 • 27.08.2020 г. Списък на недопуснатите кандидати - Ст. експерт  по заместване ОМВМ - Тук
... За повече информация

10.08.2020 г. Обява - Ст. експерт ОМВМ

 • 10.08.2020 г. Обява - Ст. експерт ОМВМ - Тук
 • 27.08.2020 г. Списък на недопуснатите кандидати - Ст. експерт ОМВМ - Тук
... За повече информация

страница 1 от 9

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>