Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Състояние на водите

 

При кодове за лошо време не поемайте излишни рискове
Във връзка с постъпващите от Националния институт по метеорология и хидрология прогнози за очаквани интензивни валежи в страната и повишение на речните нива, МОСВ съветва гражданите да спазват указанията на компетентните органи. Да следят прогнозите за времето и за състоянието на реките. При обявени кодове да не предприемат излишни рискове.
При жълт код времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание при работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.
Оранжев код означава, че времето е опасно. Прогнозирани са по-рядко случващи се метеорологични явления. Възможни са материални щети и има опасност от наранявания. Бъдете много внимателни и се информирайте подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и следвайте всички съвети на компетентните органи.
При червен код времето е много опасно. Прогнозирани са изключително интензивни метеорологични явления. Възможни са големи материални щети и нещастни случаи, може да възникне и опасност за живота. Следвайте нарежданията и всички съвети на компетентните органи.
Пресцентър на МОСВ


26 януари 2019
Състояние на язовирите – по данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД ,,ПБЗН“ и ,,Напоителни системи” ЕАД няма данни за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени.
Състояние на реките –няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки.

 


25 януари 2019
Състояние на язовирите – по данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД ,,ПБЗН“ и ,,Напоителни системи” ЕАД няма данни за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени и водните нива по речните русла:
Контролирано се изпускат следните язовири: яз. „Ново Паничарево”, общ. Приморско – изпуска се с 2,3 м3/ сек., не прелива; яз. „Трояново“, общ. Камено - изпуска се с 0,080 м3/ сек., под приливен ръб 5,71 м., свободен обем – 72% яз. „Крушево“, общ. Карнобат - изпуска се с 0,055 м3/ сек., под приливен ръб 10,42 м., свободен обем – 87%.
Не  преливат и не се изпускат следните язовири: яз. „Скала 1“ , общ. Сунгурларе – не се изпуска, свободен обем – 91%, яз. „Скала 2“, общ. Сунгурларе – не се изпуска, свободен обем – 92%, яз. „Барган“ , общ. Карнобат– не се изпуска, свободен обем – 32%, яз. „Детелина“, общ. Карнобат – не се изпуска, свободен обем – 46% и яз. „Мандра“, общ. Бургас – не се изпуска, не прелива,  кота водно ниво 3,75 м.;
Област Шумен: яз. ,,Фисек“ - изпуска се с 0,1 м3/с, яз. „Шумен“,яз. „Кълново“, яз. Нови Пазар 1, яз. „Енево“ - изпускат се за осигуряване на екологичен минимум.
Област Търговище:яз. Овчарово – изпуска се през ОИ с 0,01 м3/сек, яз. Поляница - изпуска се през ОИ с 0,02 м3/сек. и яз. Красноселци – изпуска се през ОИ с 0,05 м3/сек.
Област Варна: Общ. Долни чифлик – няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на общината; Общ. Дългопол - яз. ,,Елешница“ – има свободен обем: 7 842 000 м3, Завирен обем – 2 620 000м3, не се изпуска и не прелива; Общ. Провадия – яз. ,,Снежина“ завирен обем 770 000м3, свободен обем 157 000 м3   не се изпуска и не прелива.
Област Добрич - няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта.

 

Състояние на реките –няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки.


Речните нива остават без съществени изменения
17 април 2018
Черноморски басейн: речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без изменение. Регистрираните понижения са до -10 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води, само водните количества на река Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води.  Днес и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта на 19 срещу 20 април водните нива на реките от басейна краткотрайно ще се повишат, по-значителни ще са повишенията във водосборите на южночерноморските реки. Водните нива на реките ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Речните нива ще се понижават
16 април 2018
Черноморски басейн: речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без изменение. Регистрираните понижения са до -15 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води, само водните количества на река Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 17 и 18 април са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива на реките. Водните нива на реките ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Нивата на реките ще се понижават
12 април 2018
Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижавали или са останали без изменение, само водните нива във водосбора на р. Провадийска река са се повишили незначително с до +10 см. Регистрираните изменения в басейна са от -10 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните нива на реките в басейна ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.Водните нива на реките ще се задържат високи
11 април 2018
Черноморски басейн: речните нива в басейна са се понижавали или са останали без изменение през последното денонощие. Регистрираните изменения в басейна са от - 25 см до + 6 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните нива на реките в басейна ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Речните нива се понижават
10.04.2018
Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ- БАН: Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива  са се понижавали или са останали без изменение. Регистрираните понижения  са до -17 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните нива на реките в басейна ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Понижението на речните нива продължава
05 април 2018

Анализът на НИМХ – БАН е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ: Черноморски басейн: през последното денонощие речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от - 20 см до + 10 см. Водните количества на реките са над праговете за високи води, само на р. Ропотамо при с. Веселие водното количество е под прага за средни води.
Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта на 6 срещу 7 април са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на р. Камчия над яз. „Тича“. Водните нива на реките в басейна ще се задържат високи и през следващите дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
На 6 април 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.
Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:
Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 5 април 2018 г. е 5314,2 млн. м3 и представлява 81,9% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
•питейно-битово водоснабдяване – 90,8% от общия им обем
•напояване – 69,4% от общия им обем
•енергетика – 89,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:
Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири: „Голям Беглик“, „Широка поляна“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Ивайловград“, „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Среченска бара“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Ахелой“, „Асеновец“ и „Йовковци“.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

Съгласно налична към 5 април 2018 г. информация, през преливните съоръжения преливат язовирите: „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“ и „Пчелина“, както следва:
-          яз. „Тича“ прелива с 4,1 м3/сек, през ОИ – 13,0 м3/сек.
-          яз. „Камчия“ – с 14,5 м3/сек.
-          яз. „Ясна поляна“ – с 0,3 м3/ сек, изпуска се през ОИ - 0,7 м3/сек.
-          яз. „Пчелина“ – с 5,4 м3/сек.
-          яз. „Боровица“ – с 2,5 м3/сек.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.


Речните нива ще продължат да се понижават
04 април 2018

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -30 см до +10 см. Водните количества на реките са над праговете за високи води, само водното количество на река Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 7 април са ще има краткотрайни повишения на речните нива в южночерноморските реки (Средецка и Факийска). Водните нива на реките ще се задържат високи и през следващите дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
На 5 април 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.
Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:
Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.
Сумата от наличните в тях завирени обеми към 04.04.2018 г. е 5 322,5 млн. м3 и представлява 82,0% от сумата на общите им обеми.
Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
•питейно-битово водоснабдяване – 90,8% от общия им обем;
•напояване – 69,5% от общия им обем;
•енергетика – 89,8% от общия им обем.
Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:
Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири: „Голям Беглик“, „Кърджали“, „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Студен кладенец“, „Среченска бара“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Ахелой“, „Малко Шарково“, „Асеновец“ и „Йовковци“.
Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.
Съгласно налична към 4 април 2018 г. информация, през преливните съоръжения преливат язовирите: „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“ и „Пчелина“, както следва:
-          яз. „Тича“ - прелива с 5,7 м3/сек, през ОИ – 13,0 м3/сек.
-          яз. „Камчия“ прелива с 14,5 м3/сек,
-          яз. „Ясна поляна“ прелива с 0,3 м3/ сек, изпуска се през ОИ - 0,7 м3/сек;
-          яз. „Пчелина“ – прелива с 5,5 м3/сек;
-          яз. „Боровица“ прелива с 2,5 м3/сек,

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.