Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Актуални новини

 


 

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит (превод от и на английски език) и интервю. 21.02.2018

... За повече информация

Проверен е сигнал за изтичане на оцветени води

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Варна провериха сигнал за изтичане на води, оцветени в червено. Те са били забелязани в дере, преминаващо успоредно на бул. „Владислав Варненчик“. В проверката са участвали и представители на „В и К Варна“ ООД и общината. Извършен е оглед на дъждовната канализация и на производствена база за парфюми и тоалетни продукти, в която се извършва печат с багрила на водна основа.  При проверката е установено, че отпадъчните води от миялните помещения на базата се извеждат в две точки, но не е ясно къде са заустени.  Не са представени документи, удостоверяващи мястото на отвеждане на отпадъчните води.  На управителя на дружеството стопанисващо базата “Балев корпорейшън“ ЕООД  е дадено предписание. Той трябва в срок до 28 февруари да представи в РИОСВ-Варна проектите по ”В и К”. На кмета на община Варна е дадено предписание да извърши обследване на дъждовната канализация за нерегламентирани включвания на отпадъчни води. 08.02.2018

Конкурс за държавен служител

08.02.2018 г.
С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

След сигнал за силна миризма на нафта в района на крайбрежната алея и мазни петна във водата, на 2 февруари т.г. е извършен оглед на Шокъровия канал съвместно с представител на РИОСВ-Варна. Обходен е участък от заустването на канала в Черно море в района на топлата вода до бул. „Осми приморски полк“. На моста в района на заустването на Шокъровия канал в Черно море е установена силна миризма на нефтопродукти-нафта. Видимо водата в канала е била кална и мътна, без опалесценция и мазни петна по повърхността, както в канала, така и в морето. При обхода нагоре в обратната посока на течението, в района на моста, непосредствено до Зоопарка, миризмата се е усеща съвсем слабо. В участъка от моста в района на Зоопарка до бул. „Осми приморски полк“ не се е усеща миризма на нефтопродукти и не се е наблюдавала опалесценция и мазни петна по повърхността на водата. Не е установен източникът на замърсяване. При извършеният повторен оглед в 12:15 часа в района на заустването на Шокъровия канал в Черно море не е констатирана миризма на нефтопродукти и водата в канала е била видимо по-бистра.

Конкурс за държавен служител

05.02.2018 г.
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност
Старши експерт в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

05.02.2018 г.
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност
Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

05.02.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЧЕТОВОДИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ АФПД за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

05.02.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

05.02.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. ШУМЕН за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Денят на влажните зони с най-малките еколози от ДГ №3 „Звездичка“

Световния ден на влажните зони беше отбелязан с най-малките еколози от II група при ДГ №3 „Звездичка“. Инициативата се осъществи със съдействието на Басейнова дирекция „Черноморски район“.  Презентацията и материалите от образователния пакет провокираха интереса у децата за ролята на  влажните зони.Запознаха се с  характерните за тях растителни и животински видове. Акцента беше върху видовете птици обитаващи тези зони.  Децата разбраха какво е значението им за природата и човека, защо е важно да ги опазват и демонстрираха своето отношение в детските си рисунки. дата на публикуване 02.02.2018 г.

страница 9 от 80

<<< по-нови    4 5 6 7 8 9 10 11 12    По-стари >>>