Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Актуални новини

 


 

Няма преливане и заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море

Няма преливане и заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море. Това стана ясно след проверка на чистотата на плажовете от РИОСВ – Бургас, Министерството на туризма и РЗИ на плажовете в Слънчев бряг, Поморие и Несебър. Пречиствателните съоръжения работят и са в техническа изправност. Според инж. Тонка Атанасова, директор на РИОСВ-Бургас, летовниците могат спокойно да се къпят в Черно море. Последните анализи от регионалната лаборатория в Бургас сочат, че няма превишения на нормите за заустване в Черно море в нито едно от съоръженията. РИОСВ в Бургас и Варна заедно с Басейнова дирекция „Черноморски район“ са извършили над 63 проверки, с които са обследвани всички преместваеми обекти по схемите, съгласувани с Министерството на туризма. „Всички съоръжения са включени в канализационните системи на населените места и няма нерегламентирано отвеждане на отпадъчни води в Черно море“, подчерта инж. Атанасова. „Водата по Българското Черноморие е чиста и туристите могат да се насладят пълноценно на почивката си. Днес отново го доказаха проверките, които направихме по крайбрежието“, каза министърът на туризма Николина Ангелкова. Тя припомни, че това е третата съвместна инспекция на Министерството на туризма и МОСВ за чистотата на ивиците. Предстои също да се направи мониторинг дали одобрените от нея схеми за преместваеми и търговски обекти отговарят на фактическото положение на място. Няма нерегламентирани отвеждания на отпадъчни води от временните преместваеми обекти на морските плажове на територията на съответните общини. Проверени са ПСОВ Равда-Слънчев бряг-Несебър, ПСОВ Поморие, ПСОВ Царево, ПСОВ Лозенец, ПСОВ Китен-Приморско, ПСОВ-Созопол и ПСОВ Обзор-Бяла. „От началото на сезона са извършени 84 проверки на водите за къпане“, съобщи и директорът на РЗИ-Бургас д-р Георги Паздеров. Проведени са 222 изследвания на проби от морската вода за къпане.  На 83 плажа в област Бургас са определени 47 зони, които се следят и от които се вземат пробите. Тази година няма плажове със задоволително качество за разлика от 2017 г. С отлично качество сега са 48% от плажовете, а с добро – 52%, сочат изследванията на РЗИ. 19.07.2018 г.

В ход е обществена консултация за оценка на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води

Европейската комисия започна обществена консултация за оценка на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води. Допитването започна от 13 юли и ще продължи до 19 октомври т.г. като в него могат да участват всички граждани и организации. Консултацията има за цел да се съберат мнения от обществеността по отношение на тяхното разбиране и връзка с (отпадъчните) води и от друга страна, да се събере по-подробна информация и становища на експерти и публични и частни субекти, които отговарят за изпълнението на специфичните аспекти на Директивата. 19.07.2018 г.

... За повече информация

Басейнова дирекция “Черноморски район” проверява плажа Аркутино по сигнал за „мазутни топчета“

Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ проверяват плажа Аркутино по сигнал за „мазутни топчета“ по дъното на морето и плажната ивица. Ще се вземе проба от морската вода в района на замърсяването, която ще бъде изследвана за  нефтопродукти, полихлоробифенили, бензен, аценафтен, аценафтилен, флуорен, фенантрен и флуорантен. Резултатите се очакват след анализиране на пробата. Басейнова дирекция “Черноморски район” е уведомила „Морска администрация“ – Бургас да предприеме действия за установяване на евентуалния източник на замърсяване. 13.07.2018 г.

... За повече информация

Речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения

Черноморски басейн: Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води. Днес и утре  в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките северно от р. Камчия. На 20 юли речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 21 юли  в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на р. Камчия и реките разположени северно от нея. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 18.07.2018 г.

Конкурс за държавен служител

13.07.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

13.07.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „РАЗРЕШИТЕЛНИ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител – чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

13.07.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю.

... За повече информация

Нено Димов събра предшествениците си на министерския пост по случай успешното европредседателство в сферата на околната среда

Министърът на околната среда и водите Нено Димов събра днес предшествениците си на министерския пост, за да ги информира за постигнатото по време на Българското председателство на Съвета на ЕС и да им благодари за приноса. „Поканих ви, защото исках да се обърна с благодарност и признание към всички, които сме ръководили това министерство, откакто то съществува. Председателството, което завърши, затвори един цикъл, започнал през 1990 г. Тогава още си мечтаехме, че някъде, някога в бъдещето, ще има европейска перспектива за България и всички ние през годините дадохме своите усилия за това“, каза министър Димов пред колегите си. 06.07.2018 г.

... За повече информация

Министър Димов представи законодателни промени за намаляване на административната тежест

Министърът на околната среда и водите Нено Димов представи днес пред депутатите от парламентарната Комисия по околната среда и водите Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда и предложените във връзка с това изменения в Закона за водите, с които се цели облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса. 05.07.2018

... За повече информация

Водните нива в повечето речни басейни се понижават

Анализът хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) и според информация на Басейновите дирекции към МОСВ. Черноморски басейн-През последното денонощие речните нива в басейна са се понижавали с до  -8 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за  високи води.Днес (30.06) в резултат на валежи във вечерните часове ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Провадийска и р. Камчия. На 01,02 и 03.07 речните нива в целия басейн ще се понижават или ще са без съществени изменения, като на 01.07 повишения ще има в долните течения на р. Провадийска и р. Камчия, в резултат на оттичане. В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения вечерта на 30.06.2018 г. и през нощта на 30.06.2018 г. срещу 01.07.2018 г. – в горното течение на р. Камчия над яз. Тича. 30.06.2018
страница 9 от 90

<<< по-нови    4 5 6 7 8 9 10 11 12    По-стари >>>