Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Актуални новини

 


 

Започва понижение на речните нива

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчисления по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ: Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без изменения през последното денонощие. Регистрирани са колебания от - 90 см до + 5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменнеия, и все още ще са високи. До 11 март все още са възможни повишения на речните нива в долното течение на р. Камчия, вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. За 10 март 2018 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.09.03.2018


... За повече информация

Сигнал за преливане на р. Врана провери БДЧР

След сигнал за преливане на р. Врана в района на вилна зона „Ябълките“ извън регулацията на Търговище експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и представител на Областната администрация в Търговище извършиха обход на 8 март.  Проверени са четири мостови участъка на р. Врана. При всички беше констатирано високо водно ниво в реката. В два от тях е установено преминаване на водата над мостовото съоръжение и връщане в коритото й след моста. Няма наводнени къщи и земеделски земи. Обходеният участък е с осигурена нормална проводимост и в останалата част е констатирано, че водата не излиза от коритото на р. Врана. Дадено е предписание на управителя на Област Търговище да се следи водното ниво на р. Врана при двата моста за установяване на състоянието на светлите отвори и при необходимост да се почистват с цел недопускане на преливане и наводнение в района.

Министър Димов: Взетите мерки за язовирите бяха достатъчни и няма преливане на язовир „Тича“

Искахме на място да се убедим как стоят нещата с язовир „Тича“. Дойдохме по нареждане на премиера, за да се убедим лично какво е състоянието. На практика няма преливане, опасност няма, всичко е под контрол. Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов след проверката за състоянието на язовир „Тича“. „Създадохме необходимата организация  и в 15 ч. от Басейнова дирекция „Черноморски район“ са се обадили на областните управители и на всички кметове в района. Били са предупредени, че има потенциална опасност за населението“, обясни министър Димов пред журналисти. 07.03.2018


... За повече информация

Няма опасност от наводнения, показва състоянието на комплексните и значими язовири, наблюдавани от МОСВ

Опасност от наводнения няма, сочи състоянието на наблюдаваните от Министерството на околната среда и водите комплексни и значими язовири. Регистрираното преливане на язовир „Тича“ в момента е 2 м3/сек. Притокът към язовира за последното денонощие е намалял, а преливните количества към момента не представляват опасност за населението и инфраструктурата по поречието на реката след язовирната стена. Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена. 08.03.2018


... За повече информация

Конкурс за държавен служител

22.02.2018
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

22.02.2018
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

22.02.2018
С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ - гр. Шумен в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

22.02.2018
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Счетоводител в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ в Басейнова дирекция „Черноморски район

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

22.02.2018
С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в  конкурс за длъжност Счетоводител в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит (превод от и на английски език) и интервю. 21.02.2018

... За повече информация

страница 8 от 80

<<< по-нови    3 4 5 6 7 8 9 10 11    По-стари >>>