Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Актуални новини

 


 

Провеждане на заседание на Басейнов съвет в Деня на Черно море

На 31 октомври – Международния ден на Черно море, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) ще проведе 30-то си заседание на Басейновия съвет. На заседанието ще бъде представено изпълнението на програмата от мерки на Плана за управление на речните басейни в Черноморския басейнов район, Плана за управление на риска от наводнения 2016-2021 г., мерките за постигане целите на Морската стратегия и резултати от контролната дейност на обекти потенциални замърсители на Черно море през летния туристически сезон. Заседанието ще започне в 10.30  ч. в Заседателната зала на дирекцията на ул. „Александър Дякович“ 33 във Варна. 31 октомври 2018

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

ОБЯВЛЕНИЕ: БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. ШУМЕН
за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

СПИСЪК на  недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Разрешителни“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Разрешителни“, Дирекция „Планове и разрешителни“  в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Отбелязваме Международния ден на Черно море

Басейновата дирекция „Черноморски район“, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас и община Бургас ще отбележат Международния ден на Черно море със съвместни инициативи. На 30 октомври, от 10.30 ч., децата от Детска градина „Малкият принц” ще се включат в почистването на крайбрежната ивица на Офицерския плаж във Варна. Традиция е на този ден да се връчват и наградите на Черноморската комисия. Номинациите са за принос при опазване на Черно море и възпитаване на отговорно общество за защита и възстановяване на морската околна среда. Представителят на България за 2018 г. е ОУ „Йордан Йовков“ от  Каварна. Училището е част от Международната мрежа Екоучилища,  носител е на Зелен флаг от 2012 година и е сред учредителите на българския Младежки воден парламент. Връчването на наградите ще се проведе в седалището на Постоянния международен секретариат на комисията в Истанбул. 29 октомври 2018

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

23.10.2018 г.
ОБЯВЯВА: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“
за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

23.10.2018 г.
ОБЯВЯВА: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

23.10.2018 г.
ОБЯВЯВА: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

... За повече информация

МОСВ е съорганизатор на научната конференция „Физика, химия и биология на водата”

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова приветства участниците в XIII-ата Международна научна конференция „Физика, химия и биология на водата” (XIII International Science Conference „Physics, Chemistry and Biology of Water”). Престижният форум, на който МОСВ е съорганизатор се провежда от днес до 21 октомври в София. Основател и председател на конференцията е професорът от Вашингтонския университет Джералд Полак, а в нея участва и Нобеловият лауреат проф. Люк Монтание, откривател на вируса на СПИН. 22 октомври 2018

... За повече информация

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

19.10.2018 Г.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Съобщение
Регламент
Формуляр 1
Формуляр 2

... За повече информация

страница 7 от 93

<<< по-нови    2 3 4 5 6 7 8 9 10    По-стари >>>