Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Актуални новини

 


 

Речните нива се понижават, повишения се очакват само в долните части на основните реки

В Черноморският басейн речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от - 13 см до + 9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води. 14.03.2018

... За повече информация

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен

РИОСВ – Шумен, Басейновата дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда извършиха проверка по сигнал от 13 март за заустване в язовир Шумен на отпадъчни води с тъмно син до виолетов цвят, наблюдавани на 11 март. 14.03.2018

... За повече информация

14 март е международен ден на реките

Международният ден на реките се отбелязва за опазването на реките, водата и живота в тях. Инициативите за този ден започват от 1997 г. в Бразилия. Представители от над 20 страни се обединяват около идеята да посветят този ден на повишаване на информираността и намиране на по-добри решения за опазване на реките. МОСВ съвместно с регионалните звена – басейновите дирекции, води политика за устойчиво и интегрирано управление на водите и опазване на свързаните с тях екосистеми. Основен инструмент за постигане на добро състояние на реките у нас са плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и мерките в тях. 14.03.2018

... За повече информация

Очаква се водните нива да се понижават в следващите три дни

Анализът на НИМХ – БАН е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ: Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -13 см до +3 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води. Днес ще има повишения на речните нива във водосбора на река Провадийска и в горното течение на река Камчия и притока й Луда Камчия. 13.03.2018

... За повече информация

Зам.-министър Николова откри учредителното заседание на Форума за съответствие и управление по околна среда

В качеството си на представител на настоящото Председателство на Съвета на ЕС, заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова приветства участниците в новоучредения Форум за съответствие и управление по околна среда. Платформата е важен инструмент за подобряване спазването и управлението при прилагането на законодателството в областта на околната среда. 13.03.2018

... За повече информация

На 13 март се очаква повишение на речните нива

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) e направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:Черноморски басейн: речните нива в басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрирани са понижения до -18 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.Черноморски басейн: днес речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения, но все още ще са високи. На 13 март в резултат на валежи ще има нови повишения на речните нива, като по-значителни ще бъдат във водосбора на река Провадийска и в горното течение на река Камчия и притока й Луда Камчия. На 14 и 15 март водните нива ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки. На 14 март меже да има незначителни повишения на водните нива южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. На 13 март 2018 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.12.03.2018

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

13.03.2018 г.
С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“,
Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

13.03.2018 г.
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“,
Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Европейска седмица на устойчивото развитие - 30 май - 5 юни 2018 г.

Европейската седмица на устойчивото развитие през 2018 г. ще се проведе от 30 май до 5 юни. Това е поредно 4–то издание. През изтеклата година бяха регистрирани 4031 събития  за седмицата с близо 360 000 участници. Европейската седмица на устойчивото развитие е общоевропейска инициатива, организирана ежегодно от Европейската мрежа за устойчиво развитие (ESDN) и подкрепена от Министерството на устойчивото развитие и туризма на Австрия, Министерството на екологичния и солидарен преход на Франция, Федералното канцлерство и Съвета по устойчиво развитие на Германия. .03.2018

... За повече информация

Сигнал за високо ниво на река Камчия провери Басейнова дирекция „Черноморски район“

Eксперти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и представител на „Напоителни системи“ ЕАД - клон Черно море извършиха проверка по сигнал за високо ниво на река Камчия в района на моста в местност „Пода“ на главен път Варна-Бургас. Проверката, направена на 8 март установи, че светлият откос на моста е от 5 отвора, като на трети и четвърти отвор са се събрали отпадъци от пластмаси и дървета на повърхността на водата. Образувалата се „тапа“ от отпадъка видимо не възпрепятства оттичането на водите в реката, но е предпоставка при висока вълна да създаде преграждане и заливане в тази част. Дадено е предписание на управителя на „Напоителни системи“ ЕАД - клон Черно море, да се почисти речното корито на река Камчия при местност „Пода“ и да се осигури проводимост на реката.

страница 7 от 80

<<< по-нови    2 3 4 5 6 7 8 9 10    По-стари >>>