Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Актуални новини

 


 

Започна подготовката на новите планове за управление на речните басейни и риска от наводнения

Зам.-министърът на околната среда и водите Николай Кънчев откри семинар по изготвяне на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН). Форумът е встъпителен и е организиран от МОСВ съвместно със Световната банка (СБ) в рамките на подписаното тази година споразумение за предоставяне на консултантски услуги в подкрепа на изготвянето на тези планове. 03 октомври 2018

... За повече информация

Речните нива се понижават или остават без съществени изменения

Черноморски басейн: водните нива на реките в басейна през последното денонощие са се повишили вследствие на валежи. Регистрираните повишения на водните нива са до + 22 см. Водните количества в реките от басейна са около и под праговете за средни води. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Днес все още са възможни повишения на водните нива в долните течения на основните реки, в резултат на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 02 октомври 2018

В резултат на валежи ще има повишения на речните нива

Черноморски басейн: По-значителни повишения на речните нива и опасност за възникване на поройни наводнения, вследствие на интензивни валежи, са възможни през нощта на 30 септември  срещу 1 октомври, както и в сутрешните часове на 1 октомври  в Южночерноморските реки (южно от Бургас). Според Европейската система за предупреждение от наводнения, в резултат на интензивни валежи през нощта срещу 1 октомври  ще има значителни повишения на речните нива и вероятност за наводнения в района на  Бургас и във водосбора на р. Камчия. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения на 30 септември във вечерните часове и през нощта срещу 1 октомври във водосбора на р. Резовска. 30 септември 2018

Конкурс за държавен служител

27.09.2018 г.
СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Началник отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

27.09.2018 г.
СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

27.09.2018 г.
СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в  конкурс за длъжност Началник отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

27.09.2018 г.
ОБЯВЛЕНИЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН, ВОДАЧ НА МПС по заместване.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

20.09.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

17.09.2018 г.
СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Разрешителни“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Възможни са незначителни повишения на речните нива в Черноморски район

На 12 и 13 септември, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива главно във водосбора от средното и долно течение на р.Камчия и на Южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.12 септември 2018

страница 7 от 92

<<< по-нови    2 3 4 5 6 7 8 9 10    По-стари >>>