Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Актуални новини

 


 

Басейнова дирекция “Черноморски район” проверява плажа Аркутино по сигнал за „мазутни топчета“

Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ проверяват плажа Аркутино по сигнал за „мазутни топчета“ по дъното на морето и плажната ивица. Ще се вземе проба от морската вода в района на замърсяването, която ще бъде изследвана за  нефтопродукти, полихлоробифенили, бензен, аценафтен, аценафтилен, флуорен, фенантрен и флуорантен. Резултатите се очакват след анализиране на пробата. Басейнова дирекция “Черноморски район” е уведомила „Морска администрация“ – Бургас да предприеме действия за установяване на евентуалния източник на замърсяване. 13.07.2018 г.

... За повече информация

Речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения

Черноморски басейн: Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води. Днес и утре  в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките северно от р. Камчия. На 20 юли речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 21 юли  в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на р. Камчия и реките разположени северно от нея. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 18.07.2018 г.

Конкурс за държавен служител

13.07.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

13.07.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „РАЗРЕШИТЕЛНИ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител – чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

13.07.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю.

... За повече информация

Нено Димов събра предшествениците си на министерския пост по случай успешното европредседателство в сферата на околната среда

Министърът на околната среда и водите Нено Димов събра днес предшествениците си на министерския пост, за да ги информира за постигнатото по време на Българското председателство на Съвета на ЕС и да им благодари за приноса. „Поканих ви, защото исках да се обърна с благодарност и признание към всички, които сме ръководили това министерство, откакто то съществува. Председателството, което завърши, затвори един цикъл, започнал през 1990 г. Тогава още си мечтаехме, че някъде, някога в бъдещето, ще има европейска перспектива за България и всички ние през годините дадохме своите усилия за това“, каза министър Димов пред колегите си. 06.07.2018 г.

... За повече информация

Министър Димов представи законодателни промени за намаляване на административната тежест

Министърът на околната среда и водите Нено Димов представи днес пред депутатите от парламентарната Комисия по околната среда и водите Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда и предложените във връзка с това изменения в Закона за водите, с които се цели облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса. 05.07.2018

... За повече информация

Водните нива в повечето речни басейни се понижават

Анализът хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) и според информация на Басейновите дирекции към МОСВ. Черноморски басейн-През последното денонощие речните нива в басейна са се понижавали с до  -8 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за  високи води.Днес (30.06) в резултат на валежи във вечерните часове ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Провадийска и р. Камчия. На 01,02 и 03.07 речните нива в целия басейн ще се понижават или ще са без съществени изменения, като на 01.07 повишения ще има в долните течения на р. Провадийска и р. Камчия, в резултат на оттичане. В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения вечерта на 30.06.2018 г. и през нощта на 30.06.2018 г. срещу 01.07.2018 г. – в горното течение на р. Камчия над яз. Тича. 30.06.2018
Очакват се значителни повишения на речните нива след валежите

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се повишили. Регистрираните повишения са от - 21 см до + 18 см. Водните количества на реките са около и над праговете за  високи води. Днес и през следващите два дни, в резултат на валежи ще има значителни повишения на речните нива в целия басейн. Най-значителни ще бъдат повишенията на 28 юни следобед във водосбора на Добруджанските реки, реките Батова и Русокастренска, както и на 30 юни в следобедните часове в горното течение на р. Луда Камчия (в притока ѝ Голяма река) и във водосбора на р. Двойница. На 29, 30 юни и 1 юли речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения все още ще има в долните течения на основните реки. 28.06.2018Конкурс за държавен служител

28.06.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю.

... За повече информация

страница 6 от 87

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>