Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Актуални новини

 


 

Конкурс за държавен служител

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“  в Басейнова дирекция „Черноморски район“
30.07.2018 г.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“
30.07.2018 г.

... За повече информация

Ограничено е замърсяването на река Ахелой

Експерти на РИОСВ-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха проверка на място във връзка с получен сигнал за наличие на петно с мирис на нефтопродукти в река Ахелой в района на бензиностанция „Лукойл“ в град Ахелой. При проверката е констатирано нефтено петно с големина около 150 м, движещо се по течението на реката, на отстояние около 1,5 км от вливането й в Черно море. Взета е водна проба от река Ахелой в района на замърсяването, която ще бъде изследвана  по показатели: нефтопродукти (визуално и количествено), полихлоробифенили, бензен, аценафтен, аценафтилен, флуорен, фенантрен и флуорантен. Резултатите се очакват след приключване на анализите. Със съдействието на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ бяха поставени бонови заграждения, чрез които замърсяването на реката е локализирано и ограничено. На място е екип на „ВиК“-Бургас, който ще изпомпи замърсената вода. Няма опасност от замърсяване на морските води и зоната за къпане на град Ахелой. 27.07.2018 г.

Нивата на реките леко ще се повишават

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни ще бъдат те: на 27.07 във водосборите на р. Провадийска река, р. Камчия (в притока ѝ р. Луда Камчия), р. Айтоска река, р. Чукарска, р. Русокастренска и р. Средецка; на 28.07 във водосборите на р. Провадийска река, р. Камчия (в притока ѝ р. Луда Камчия), р. Ахелой, р. Азмак, р. Чукарска, р. Факийска река, в горното течение на р. Велека и във водосбора на р. Резовска; на 30.07 във водосборите на р. Батова, р. Провадийска река (в притока ѝ р. Девня) и р. Камчия (в горното течение на притока ѝ р. Врана). 27.07.2018 г.

Нивата на реките ще се повишават

Черноморски басейн: днес и през следващите 3 дни в резултат на валежи водните нива на реките от басейна ще се повишават. По-значителни ще са повишенията на речните нива на 27 юли вследствие на валежи, в горните части от водосбора на р. Камчия и в Южночерноморските реки и на 28 юли – в целия басейн. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание. 25.07.2018 г.

Работен вариант на Националната стратегия за адаптация обсъди КСИК

На редовно заседание, ръководено от зам.-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова, заместник-министрите и експертите от Координационния съвет по изменение на климата (КСИК) обсъдиха постигнатия до момента напредък в разработването на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата. 23.07.2018 г.

... За повече информация

Речните нива ще се повишават

Черноморски басейн: днес и през следващите 3 дни в резултат на валежи  речните нива в басейна  ще се повишават значително. Най-значителни ще са повишенията от вечерните часове днес до сутрешните часове на 25 във водосборите на реките Айтоска, Чукарска, Русокастренска и Средецка. В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:В сутрешните часове утре – във водосбора на р. Луда Камчия (над яз. „Камчия“) и в притоците ѝ Голяма река, Балабандере и Елешница, във водосборите на Фандъклийска, Панаирдере, Двойница, Вая, Дращела, Хаджидере.  23.07.2018 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен в Басейнова дирекция „Черноморски район“  23.07.2018 г.

... За повече информация

Няма преливане и заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море

Няма преливане и заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море. Това стана ясно след проверка на чистотата на плажовете от РИОСВ – Бургас, Министерството на туризма и РЗИ на плажовете в Слънчев бряг, Поморие и Несебър. Пречиствателните съоръжения работят и са в техническа изправност. Според инж. Тонка Атанасова, директор на РИОСВ-Бургас, летовниците могат спокойно да се къпят в Черно море. Последните анализи от регионалната лаборатория в Бургас сочат, че няма превишения на нормите за заустване в Черно море в нито едно от съоръженията. РИОСВ в Бургас и Варна заедно с Басейнова дирекция „Черноморски район“ са извършили над 63 проверки, с които са обследвани всички преместваеми обекти по схемите, съгласувани с Министерството на туризма. „Всички съоръжения са включени в канализационните системи на населените места и няма нерегламентирано отвеждане на отпадъчни води в Черно море“, подчерта инж. Атанасова. „Водата по Българското Черноморие е чиста и туристите могат да се насладят пълноценно на почивката си. Днес отново го доказаха проверките, които направихме по крайбрежието“, каза министърът на туризма Николина Ангелкова. Тя припомни, че това е третата съвместна инспекция на Министерството на туризма и МОСВ за чистотата на ивиците. Предстои също да се направи мониторинг дали одобрените от нея схеми за преместваеми и търговски обекти отговарят на фактическото положение на място. Няма нерегламентирани отвеждания на отпадъчни води от временните преместваеми обекти на морските плажове на територията на съответните общини. Проверени са ПСОВ Равда-Слънчев бряг-Несебър, ПСОВ Поморие, ПСОВ Царево, ПСОВ Лозенец, ПСОВ Китен-Приморско, ПСОВ-Созопол и ПСОВ Обзор-Бяла. „От началото на сезона са извършени 84 проверки на водите за къпане“, съобщи и директорът на РЗИ-Бургас д-р Георги Паздеров. Проведени са 222 изследвания на проби от морската вода за къпане.  На 83 плажа в област Бургас са определени 47 зони, които се следят и от които се вземат пробите. Тази година няма плажове със задоволително качество за разлика от 2017 г. С отлично качество сега са 48% от плажовете, а с добро – 52%, сочат изследванията на РЗИ. 19.07.2018 г.

В ход е обществена консултация за оценка на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води

Европейската комисия започна обществена консултация за оценка на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води. Допитването започна от 13 юли и ще продължи до 19 октомври т.г. като в него могат да участват всички граждани и организации. Консултацията има за цел да се съберат мнения от обществеността по отношение на тяхното разбиране и връзка с (отпадъчните) води и от друга страна, да се събере по-подробна информация и становища на експерти и публични и частни субекти, които отговарят за изпълнението на специфичните аспекти на Директивата. 19.07.2018 г.

... За повече информация

страница 5 от 87

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>