Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Актуални новини

 


 

Конкурс за държавен служител

07.09.2018 г.
СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Без съществени изменения на речните нива, на места са възможни поройни наводнения

Черноморски басейн: днес речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, утре повишения на водните нива ще има в реките, по-съществени в горните части от водосбора на р. Камчия и във водосборите на южночерноморските реки. На 6 и 7 септември речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения през нощта срещу 6 септември във водосбора на р. Камчия (горните части от водосбора на р. Камчия и на притока ѝ р. Луда Камчия). 4 септември 2018 https://www.moew.government.bg/bg/bez-sustestveni-izmeneniya-na-rechnite-niva-na-mesta-sa-vuzmojni-porojni-navodneniya/

 

Анализирани са повторните проби от морските води край Созопол

След сигнала за нефтопродукти в морската вода край остров „Св. Иван“ от потъналия през 1921 г. американски кораб „Мопанг“, по заявка на БД „Черноморски район“ на 22 август повторно са взети проби в 4 пункта: непосредствено над потъналия кораб, до боновото заграждение, на един километър от брега на плаж „Черноморец” и на „Централен плаж Созопол”. Анализът на пробите показва, че непосредствено извън ограждението на разлива и до морския плаж няма замърсяване на морската вода. Останалите изследвани показатели са под границата за определяне на метода за изпитване и отговарят на стандартите за качество на околната среда.Потвърждава се минимално локално замърсяване с нефтопродукти единствено в района на разлива, непосредствено над потъналия кораб в акваторията на остров „Св. Иван“. 30.08.2018

... За повече информация

Няма замърсяване с нефтопродукти на морските води в „Слънчев ден“

След публикации за замърсяване на морските води в района на курорта „Слънчев ден“ с петна от гориво, днес е извършена проверка. Обходена беше плажната ивица от хотел „Порт Палас“ до хотел „Азалия“. Проверката не установи замърсяване в зоната за къпане и по плажа.  По пясъка няма следи от мазут и нефтопродукти.  В зоната за къпане водата е без опалесценция и видим филм. В проверката участваха експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионалната лаборатория на ИАОС и Дирекция „Морска администрация“. 29 август 2018

Конкурс за държавен служител

29.08.2018 г.
ОБЯВЛЕНИЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „РАЗРЕШИТЕЛНИ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител – чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

23.08.2018 г.
СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Началник отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

23.08.2018 г.
СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в  конкурс за длъжност Началник отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Взети са нови проби от морската вода край Созопол

Нови проби от морската вода в района на потъналия кораб „Мопанг“ бяха взети вчера от експерти от РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионалната лаборатория на ИАОС в Бургас и РЗИ. Пробонабирането е извършено в четири пункта: непосредствено над потъналия кораб, до боновото заграждение, на един километър от брега на плаж „Черноморец” и на „Централен плаж Созопол”. Резултатите се очаква да излязат до 7-8 дни. Анализът на пробите, взети и на 13 август от същите места показват, че непосредствено извън ограждението на разлива и до морския плаж няма замърсяване на морската вода. Потвърждава се локално замърсяване с нефтопродукти единствено в района на разлива над потъналия кораб в акваторията на остров „Св. Иван“. Останалите изследвани показатели са под границата за определяне на метода за изпитване и отговарят на стандартите за качество на околната среда. 23 август 2018

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

20.08.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. ШУМЕН за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

17.08.2018
ОБЯВЛЕНИЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю

... За повече информация

страница 3 от 87

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>