Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Актуални новини

 


 

Басейнова дирекция и РИОСВ ще се включат в кампанията „Да изчистим България заедно“

На 11 септември, от 10.30 часа, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Варна, заедно с деца от Детска градина „Малкият принц” и ученици от ОУ „Христо Ботев“ ще се включат в събиране на отпадъци, изхвърлени по плажната ивица на кв. „Аспарухово“ във Варна - инициатива от кампанията  „Да изчистим България заедно“. На морския бряг малките природолюбители ще научат от експертите за последствията върху морската околна среда, причинени от пластмасовите отпадъци и начините за тяхното рециклиране. В парка децата ще раздадат информационни материали. На 15 септември служителите ще почистят около сградите на двете институции. 10 септември 2018

Конкурс за държавен служител

07.09.2018 г.
СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Без съществени изменения на речните нива, на места са възможни поройни наводнения

Черноморски басейн: днес речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, утре повишения на водните нива ще има в реките, по-съществени в горните части от водосбора на р. Камчия и във водосборите на южночерноморските реки. На 6 и 7 септември речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения през нощта срещу 6 септември във водосбора на р. Камчия (горните части от водосбора на р. Камчия и на притока ѝ р. Луда Камчия). 4 септември 2018 https://www.moew.government.bg/bg/bez-sustestveni-izmeneniya-na-rechnite-niva-na-mesta-sa-vuzmojni-porojni-navodneniya/

 

Анализирани са повторните проби от морските води край Созопол

След сигнала за нефтопродукти в морската вода край остров „Св. Иван“ от потъналия през 1921 г. американски кораб „Мопанг“, по заявка на БД „Черноморски район“ на 22 август повторно са взети проби в 4 пункта: непосредствено над потъналия кораб, до боновото заграждение, на един километър от брега на плаж „Черноморец” и на „Централен плаж Созопол”. Анализът на пробите показва, че непосредствено извън ограждението на разлива и до морския плаж няма замърсяване на морската вода. Останалите изследвани показатели са под границата за определяне на метода за изпитване и отговарят на стандартите за качество на околната среда.Потвърждава се минимално локално замърсяване с нефтопродукти единствено в района на разлива, непосредствено над потъналия кораб в акваторията на остров „Св. Иван“. 30.08.2018

... За повече информация

Няма замърсяване с нефтопродукти на морските води в „Слънчев ден“

След публикации за замърсяване на морските води в района на курорта „Слънчев ден“ с петна от гориво, днес е извършена проверка. Обходена беше плажната ивица от хотел „Порт Палас“ до хотел „Азалия“. Проверката не установи замърсяване в зоната за къпане и по плажа.  По пясъка няма следи от мазут и нефтопродукти.  В зоната за къпане водата е без опалесценция и видим филм. В проверката участваха експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионалната лаборатория на ИАОС и Дирекция „Морска администрация“. 29 август 2018

Конкурс за държавен служител

29.08.2018 г.
ОБЯВЛЕНИЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „РАЗРЕШИТЕЛНИ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител – чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

23.08.2018 г.
СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Началник отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

23.08.2018 г.
СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в  конкурс за длъжност Началник отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Взети са нови проби от морската вода край Созопол

Нови проби от морската вода в района на потъналия кораб „Мопанг“ бяха взети вчера от експерти от РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионалната лаборатория на ИАОС в Бургас и РЗИ. Пробонабирането е извършено в четири пункта: непосредствено над потъналия кораб, до боновото заграждение, на един километър от брега на плаж „Черноморец” и на „Централен плаж Созопол”. Резултатите се очаква да излязат до 7-8 дни. Анализът на пробите, взети и на 13 август от същите места показват, че непосредствено извън ограждението на разлива и до морския плаж няма замърсяване на морската вода. Потвърждава се локално замърсяване с нефтопродукти единствено в района на разлива над потъналия кораб в акваторията на остров „Св. Иван“. Останалите изследвани показатели са под границата за определяне на метода за изпитване и отговарят на стандартите за качество на околната среда. 23 август 2018

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

20.08.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. ШУМЕН за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

страница 13 от 96

<<< по-нови    8 9 10 11 12 13 14 15 16    По-стари >>>