Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Актуални новини

 


 

Проверки за осигуряване на проводимост на речни легла

Във връзка с очакваните есенни валежи за предотвратяване на локални поройни наводнения, които биха довели до аварийни ситуации, в резултат на скъсани диги или нарушена цялост на укрепителни съоръжения и на участъци с установена нарушена проводимост, БДЧР предприе следните мерки:

Планирани са дейности по изпълнение на заповед на директора на Басейнова Дирекция „Черноморски район“, за извършване на проверки на място на дадени предписания от страна на БДЧР за поддържане на проводимостта на речните легла, чиито срокове са изтекли.

  В момента се извършват проверки с междуведомствени комисии на Областните управители за осигуряване на проводимостта на речните легла, преминаващи извън регулационните граници на населените места. Издават се нови предписания за установени проблемни участъци по тях в териториалния обхват на БДЧР или се предприемат административно-наказателни действия при установяване на стари неизпълнени предписания.

Всички участъци с нарушена проводимост, с издадени предписания, се планират за извършване на проверки на място от експерти на БДЧР с цел предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, които могат да бъдат нанесени от природните наводнения.

26.09.2022 г.

БДЧР провери сигнали за умряла риба в язовир Мандра

21.09.2022 г.

 Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ - Бургас и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда - Бургас днес извършиха  проверка във връзка с публикации в електронни медии за  умряла риба в язовир „Мандра“.

... За повече информация

БДЧР и РИОСВ-Варна извършиха проверка по сигнал за замърсяване на Южен плаж- гр. Варна

19.09.2022 г.

На 18 септември около 18.00 ч. в Басейнова дирекция „Черноморски район“ постъпи сигнал, касаещ замърсяване с хигиенни материали- мокри кърпички в района на Южен плаж, гр. Варна. Извършена е незабавна съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Варна, БДЧР и Регионална лаборатория- Варна към ИАОС, в района от вълнолома, посока север- до плаж „Варна-север”.

... За повече информация

Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров се включи в кампанията “Да изчистим България заедно”

Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров, заедно с 60 души от Регионална инспекция по околна среда и води- Варна, Басейнова дирекция “Черноморски район” и Института по океанология към БАН се включиха днес в кампанията “Да изчистим България заедно”. Представителите на институциите почистиха около 30 дка от плажната ивица на плажове “Камчия- Север” на територията на община Аврен. Събраните отпадъци са предимно от битов характер-пластмасови бутилки, цигарени кутии, фасове и др. Доброволците събраха общо 25 чувала с отпадъци.

minis2

minis3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17.09.2022 г.

Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров извърши проверка на р. Камчия

Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров днес извърши проверка в територията на р. Камчия и защитена местност “Лонгоза”, общ. Аврен.
Зам.-министърът провери проводимостта на коритото на реката съвместно с ръководителите и експерти на регионалната инспекция по околна среда и води и Басейнова дирекция “Черноморски район”.
Местността е бивша буферна зона на резерват “Камчия”. По време на проверката е установено, че коритото на р. Камчия е с нормална проводимост. Не са констатирани нарушения на режимите в защитената местност.
mini
17.09.2022 г.

БДЧР, ИО-БАН Варна и РИОСВ Варна се обединяват в името на кампанията „Да изчистим България заедно“

iniciativaНа 17.09.2022 г. Басейнова дирекция „Черноморски район“, Института по океанология към БАН във Варна и Регионалната инспекция по околна среда се присъединяват към Националната кампания „Да изчистим България заедно“.

... За повече информация

БДЧР, РИОСВ-Варна и „ВиК-Варна“ ООД провериха сигнал за изхвърлени медицински отпадъци на Офицерски плаж- гр. Варна

На 17 август около 19:00 ч. в РИОСВ- Варна по Зелен телефон постъпи сигнал за голямо количество бинтове и марли по плажната ивица и във водата на Офицерски плаж- гр. Варна. Извършена е съвместна проверка от РИОСВ-Варна, БДЧР и „ВиК Варна“ ООД по протежението на коригирано дере „Шокъров канал“, както и в района на вливането му Черно море.

19.08.2022 г

... За повече информация

Басейнова дирекция – Варна провери сигнал за мазутно петно във Варненското езеро

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка по сигнал за мазутно петно в южната част на Варненско езеро, преди с. Константиново, общ. Варна.
При извършен оглед в района на рибарското пристанище е констатирано, че по цялото протежение на бреговата ивица, на около 50-100 метра по пясъка и във водата, има силна опалесценция, усеща се силна задушлива миризма от нефтопродукти. На места е установена концентрация на утайки от фини тъмнокафяви частици, а по бреговата ивица – черна пяна с ширина 50 сантиметра
При проверката не е открит брегови източник на замърсяване, поради което се предполага, че най-вероятно става въпрос за замърсяване от плавателен съд. Взети са две водни проби от водите на езерото, които ще бъдат изследвани по физикохимични показатели. Резултатите ще са готови през следващата седмица.
Уведомена е Изпълнителна агенция „Морска администрация“, която съгласно правомощията си, упражнява държавен екологичен контрол на корабоплаването за предотвратяване замърсяването на околната среда от кораби.
Басейнова дирекция – Варна ще продължат действията по случая съгласно правомощията си.

13.08.2022 г.

Експерти на Басейнова дирекция, Регионалната екоинспекция и Регионалната лаборатория - Варна отново провериха Варненско езеро след сигнал за наличие на розово петно

 

На 23.07.2022 г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ - Варна и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда - Варна отново провериха Варненско езеро след сигнал за наличие на розово петно. Проверката е извършена в участък от крайбрежието на езерото, в района на ресторант „Тримата мускетари“, землище на с. Константиново. 

сигналsignal

... За повече информация

Проверен е сигнал за замърсяване на Варненското езеро

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда - Варна извършиха незабавна проверка по сигнал за мазно петно във водите на Варненско езеро, в района на ресторант „Тримата мускетари“.

14.07.2022 г.

... За повече информация

страница 1 от 110

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>