Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Актуални новини

 Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“, финансиран

по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

 

24 април 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Във Варна представиха проект на актуализиран план за управление на риска от наводнения в Черноморски район за периода 2022-2027 г.


Басейнова дирекция „Черноморски район“ обсъди със заинтересовани страни проекта на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН). Това е първото информационно събитие, проведено от Басейнова дирекция във Варна, след публикуването на плановия документ на 15 декември 2022 г.

Предстоят 3 онлайн дискусионни срещи за обсъждане на мерките в определените 34 района със значителен потенциален риск от наводнения.

Актуализацията на ПУРН за Черноморски район се извършва по Проект №BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“ и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 „Управление на риска от наводнения и свлачища“.

Размерът на финансовата помощ за актуализацията на ПУРН за четирите района за басейново управление е 13 190 867,55 лева, от които 85% от Кохезионния фонд на ЕС и 15% национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е дирекция „Управление на водите“ в МОСВ в партньорство с четирите басейнови дирекции за управление на водите.

Основната и съществена част от дейностите по актуализацията на ПУРН за Черноморски район се изпълнява от Международна банка за възстановяване и развитие в рамките на Споразумение за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на разработването на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и ПУРН за България.

Освен преразглеждане и актуализиране на предварителната оценка на риска от наводнения, преразглеждане и актуализиране на картите на заплахата и на риска от наводнения, актуализирането на ПУРН включва и подобряване на методическата основа, използвана през първия цикъл на планиране, както и отчитането на изменението на климата за опасността от наводнения.

Преглед, заимстване и прилагане на добри европейски практики и международен опит са в основата на актуализацията на плановия документ.

На срещата във Варна беше представен и подходът за оценка и приоритизиране на мерките в ПУРН, видовете мерки, както и начинът за изпълнение и мониторинг на плановите документи.

Събитието беше посрещнато с голям обществен интерес, като на него бяха дискутирани и конкретни мерки, предложени от участниците в срещата.


 

 

РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи за Световния ден на Земята

През изминалата седмица РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“  проведоха съвместни инициативи по повод 22 април - Световен ден на Земята.

РИОСВ-Варна и БДЧР журираха състезание между ученици от СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна. То се проведе под надслов „Тайните на природата“ и е част от инициативите посветени на Световния ден на Земята. Участниците демонстрираха завидни знания по биология и химия и получиха поименни грамоти и други награди.

Експерти от двете институции посетиха и Университетска ботаническа градина-Варна заедно с ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ по проект „Всички заедно: по-безопасно и по-добре“ към програма „Еразъм+“. На обзорната разходка в Екопарка беше представено многообразието от дървесна и храстова растителност. Най-голям интерес от дървесните видове предизвикаха Pinus maritima с внушителните си размери, хартиеното дърво Broussonetia papyrifera (L.) L Her. ex Vent.), корковия дъб Quercus suber, както и Кентъкското кафено дърво Gymnocladus dioica (L.) K.Koch), чиито аромат на плодовете усетиха.

 Световният ден на Земята се отбелязва официално от 22 април 1970 г. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като Р България се включва в отбелязването му през 1993 г. Темата и тази година е „Инвестираме в нашата планета“, което подчертава важността на посвещаването на нашето време, ресурси и енергия за справяне с проблемите на околната среда и изменението на климата.


 


 

БДЧР и РИОСВ-Варна със съвместни инициативи по повод отбелязване на Европейския ден на „НАТУРА 2000“

natura

На 17 май експерти от двете институции бяха гости на тържество и концерт, изнесени от  децата от ДГ „Звездичка“, гр. Варна. Младите природолюбители засадиха дръвче в двора на градината. Малчуганите получиха и информационни материали, разясняващи целите и функциите на мрежата от защитени зони „НАТУРА 2000“.

19.05.2023г.

... За повече информация

Проверени са сигнали за замърсяване на плажове в гр. Черноморец и гр. Поморие и оцветяване на водите на река Маринка.

На 13.05.2023 г. (събота) експерти от БДЧР и представители на община Поморие извършиха проверка по сигнал, за замърсяване с мазут на морски плажове в района на градовете Черноморец и Поморие, обл. Бургас.

Извършен е обход на крайбрежните морски ивици, при който е констатирано, че по сухата част на плажната ивица са налични водорасли и полепнали по тях тъмни малки топчета от лепкава субстанция.

... За повече информация

"Почистен е и плаж "Романтика" в рамките на инициативата на МОСВ "Да сложим точка на замърсяването"

Служители от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна почистиха днес плаж „Романтика“ в к.к. „Камчия“. Акцията е част от инициативата на МОСВ "Да сложим точка на замърсяването".

Целта на кампанията е чрез личния пример на  хората, отговорни за прилагането на законовите разпоредби за опазването на околната среда, да се насочи вниманието на обществото към сериозните последици от човешката дейност.

03.04.2023 г.

... За повече информация

Експерти от РИОСВ – Варна и БДЧР ще почистят плаж „Романтика“

 

На 3 април РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ организират почистване на плаж „Романтика“ в к.к. „Камчия“. Почистването ще започне в 10,30 ч. Инициативата е част от кампанията на Министерството на околната среда и водите за почистване на замърсени терени за 2023 г. – „Да сложим точка на замърсяването“.

... За повече информация

БДЧР отбеляза деня на водата съвместно с Технически университет - Варна и РИОСВ - Варна

 

vlz

Басейнова дирекция „Черноморски район“ отбеляза Световния ден на водата с множество инициативи с деца, ученици и студенти.
Открити уроци с мултимедийни презентации  на теми, свързани с опазване на най-ценния природен ресурс, се проведоха в детски градини ДГ „Звездичка“, ДГ „Дружба“, ДГ „Щурче“, с. Приселци, общ. Аврен, ДГ „Морско конче“, с. Близнаци.

... За повече информация

Започва XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Министерството на здравеопазването обявява началото на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Целта на конкурса е да популяризира здравословния начин на живот сред младите хора, поставяйки акцент върху превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

... За повече информация

БДЧР излъчи победители в конкурса за рисунка по повод Световния ден на водата

БДЧР ще отличи с  награди 6 участници в конкурса за рисунка по повод Световния ден на водата. Конкурсът се проведе под надслов:  „Водата е живот“. 

В предварително обявения срок, в дирекцията постъпиха 72 рисунки.  В конкурса  се включиха  ученици от Бургас, Варна, Добрич и Търговище.

При оценката на творбите, журито обърна внимание на познанията, които авторите имат за опазване и съхраняване на водата.

Победителите в конкурса ще получат индивидуални грамоти и награди. Те ще им бъдат изпратени до края на месеца.

... За повече информация

Морска стратегия на Р България 2022-2027

За деня на водата, БДЧР ще награди отличилите се художници в конкурса „Водата е живот“.

По повод 22 март „Световен ден на водата“, Басейнова дирекция „Черноморски район“ организира конкурс за детска рисунка на тема „Водата е живот“.

Каним за участие в конкурса всички деца от I до IV клас от Черноморски район (Области Добрич, Варна и Бургас), които искат да изразят творческите си умения, да се включат в конкурса за рисунка на тема “Водата е живот“.

Младите творци трябва да изпратят картините си до 20 март на адрес: гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 33.

 

... За повече информация

Открит урок се проведе за Деня на влажните зони

Днес, 02.02.2023 г. Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ – Варна проведоха открит урок с децата от IV-тa група на ЧДГ „Мечтатели“. С тази съвместна инициатива беше отбелязан Световния ден на влажните зони под мотото: Време е да възстановим влажните зони.

vl zoni

... За повече информация

страница 1 от 113

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>