Басейнова дирекция Черноморски район

Тримесечни отчети на разходите по области и програми

Отчет за първо тримесечие на 2023 г. - тук.

Отчет за второ тримесечие на 2023 г. - тук.

Отчет за трето тримесечие на 2023 г. - тук.